×

Uwaga

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.
11 kwietnia 2017

Dnia 27 lutego spółka Johnson & Johnson ogłosiła przejęcie spółki Abbott Medical Optics (AMO), podmiotu zależnego spółki Abbott w pełni przez nią kontrolowanego. Przejęcie, zrealizowane jako transakcja gotówkowa o wartości 4,325 mld dolarów, zostało pierwotnie ogłoszone 16 września 2016 roku i obejmuje wyroby okulistyczne w trzech głównych obszarach opieki nad pacjentem: chirurgicznego usuwania zaćmy, chirurgii refrakcyjnej i preparatów okulistycznych dostępnych bez recepty. Jednostka produkująca te wyroby stanie się częścią przedsiębiorstwa oferującego soczewki kontaktowe marki ACUVUE®, a nowy podmiot będzie działał pod firmą Johnson & Johnson Vision (J&J Vision).

Dzięki przejęciu cieszącego się na całym świecie wysoką renomą przedsiębiorstwa AMO, specjalizującego się w chirurgii okulistycznej, spółka J&J Vision stanie się światowym liderem w dziedzinie okulistyki” – powiedziała Ashley McEvoy, przewodnicząca grupy spółek Johnson & Johnson Consumer Medical Devices. „Wzrok jest cennym zmysłem; jego utraty ludzie obawiają się najbardziej. Połączenie uzyskanego dostępu do nowych rozwiązań chirurgicznych oraz zasobów i globalnego zasięgu działania spółki Johnson & Johnson pozwoli nam poprawić jakość widzenia większej liczbie pacjentów na całym świecie”.

Warta niemal 70 mld dolarów branża okulistyczna jest dzisiaj jednym z największych, najszybciej rosnących i jednocześnie niedostatecznie rozwiniętych segmentów opieki zdrowotnej.

Połączenie sił dwóch wiodących podmiotów w branży soczewek kontaktowych i chirurgii okulistycznej stanowi znaczący krok na drodze do realizacji długoterminowej strategii firmy Johnson & Johnson, zmierzającej w kierunku wypracowania pozycji lidera w branży ochrony wzroku, przyczyniając się do poprawy i przywracania wzroku jeszcze większej liczbie pacjentów na całym świecie. Johnson & Johnson będzie teraz w stanie wykorzystywać liczne zalety i doświadczenie obydwu organizacji oraz czerpać z ogromnych własnych środków i zasobów w celu realizacji potrzeb specjalistów i pacjentów.

Długoterminowe plany firmy Johnson & Johnson obejmują wdrożenie w obydwu organizacjach innowacyjnych procesów, dalsze inwestycje w ochronę wzroku, w tym opracowywanie rozwiązań, które będą odpowiadały potrzebom klientów oraz rozwój nowych produktów, które przyniosą korzyści pacjentom na całym świecie.

Ponieważ produkty J&J są wykorzystywane w ściśle określonych segmentach ochrony wzroku, po sfinalizowaniu transakcji jednostki zajmujące się soczewkami kontaktowymi i produktami konsumenckimi oraz chirurgią okulistyczną będą nadal utrzymywać osobne działy obsługi klienta, chociaż w codziennej pracy będą ściśle współpracować i wzajemnie się wspierać.

Po utworzeniu połączonego podmiotu pod nazwą Johnson & Johnson Vision firma nie przewiduje żadnych zmian w relacji z klientami w najbliższej przyszłości.

Informacja własna: JJVCC