×

Uwaga

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.

W tym badaniu sprawdzano orientację soczewki torycznej i ostrość wzroku u osób badanych w pozycji leżącej. Stwierdzono, że wszystkie badane soczewki wykazywały znacznie większą rotację niż ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM powodując pogorszenie ostrości wzroku ocenianej za pomocą tablicy logMAR. Obserwacja zachowania soczewki z balastem pryzmatycznym, podczas gdy użytkownik kładzie się na boku wykazała, że grawitacja ma wpływ na pozycję soczewki. Można zauważyć, że podstawa pryzmatu odchyla się w kierunku pionu, jednak nie o pełne 90 stopni.

METODOLOGIA

WYNIKI PRZY NACHYLENIU GŁOWY POD KĄTEM 90°

U wszystkich badanych pacjentów, soczewki z projektem ASD zrotowały co najmniej 50% mniej i zapewniały o pół rzędu lepszą ostrość wzroku (pomiar przy użyciu tablic logMAR).

1. Hall L et al. Effect of Head and Gaze Position on Toric Soft Contact Lens Performance. BCLA paper presentation 2014
2. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. CLAE 2010; 33 (1): 23-26.

Zastosowanie w praktyce