Do pomiaru rozkładu grubości w ponad 2000 punktów na powierzchni soczewek torycznych o różnych mocach optycznych użyto urządzenia Phase Focus, Sheffield. Do obliczenia mocy pryzmatu wertykalnego w centralnej 6 mm strefie optycznej wykorzystano dane dotyczące współczynnika załamania światła. Wyniki oceny są widoczne po prawej stronie. Oprócz ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM, wszystkie pozostałe miękkie soczewki toryczne wielokrotnego użytku wykazywały znaczący efekt pryzmatyczny w centralnej 6 mm strefie optycznej.

METODOLOGIA

  • W soczewkach stabilizowanych balastem pryzmatycznym oraz peri‑balastem, pryzmat częściowo może „wchodzić” w strefę optyczną.
  • Pryzmat wertykalny: obliczony przy użyciu opublikowanych wartości współczynnika załamania światła oraz zmian grubości wertykalnie w centrum 6 mm strefy optycznej na podstawie całościowej mapy grubości soczewki.

Działanie pryzmatyczne, występujące w 6 mm centralnej części, grupy wybranych miękkich torycznych soczewek kontaktowych zostało wyliczone niezależnie w oparciu o pomiar profilu grubości w 2000 punktów.

WYNIKI

Pryzmat wertykalny w strefie optycznej w wybranych miękkich soczewkach torycznych.

Zastosowanie w praktyce

Do tej pory nie istnieją badania kliniczne, które w pełni opisywałyby efekty działania pryzmatu baza‑dół indukowanego przez różne typy soczewkach kontaktowych.
1. Jackson DN, Bedell HE. Vertical Heterophoria and Susceptibility to Visually-Induced Motion Sickness. Strabismus 2012. 20(1) 17-23
2. du Toit R, Ramke J, Brian G. Tolerance to prism induced by ready-made spectacles: setting and using a standard. Optom Vis Sci. 2007 Nov;84(11):1053-9 3. Momeni-Moghaddam H et al. Induced Vertical Disparity effects on local and global Stereopsis. Curr Eye Res 2014 39(4): 411-5