×

Uwaga

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.

Ostrość wzroku mierzona za pomocą specjalnego testu logMAR do bliży na początku badania i po wykonaniu czterech ruchów oczu w osi skośnej dla czterech typów miękkich torycznych soczewek kontaktowych. Wyniki wskazują, że skośne ruchy oczu powodują większe zaburzenie widzenia niż ruchy obuoczne skojarzone (wersje w kierunkach horyzontalnym i wertykalnym). Przy określonych kierunkach spojrzenia, wykazano różnice pomiędzy poszczególnymi typami soczewek , przy czym właściwości optyczne unikalnej technologii Projektu Przyspieszonej Stabilizacji (ASD) soczewki ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM były najbardziej stabilne dla wszystkich kierunków.