Australijska grupa badaczy pod kierownictwem profesora Minasa Coroneo stworzyła metodę pozwalającą na rozpoznanie prekursorów uszkodzeń słonecznych oka. Metoda ta opiera się na ultrafioletowej fotografii fluorescencyjnej (UVFP). Obszary o zwiększonej fluorescencji zostały rozpoznane podczas UVFP, a obecność tłuszczyka udokumentowano standardową fotografią.

Tłuszczyki zaobserwowano na standardowych fotografiach 10% badanych dzieci. Na fotografii UVFP wszystkie te tłuszczyki charakteryzowały się zwiększoną fluorescencją (rycina 1). W sumie, u 32% badanych zaobserwowano zwiększoną fluorescencję na zdjęciach wykonanych metodą UVFP w tym u 30% osób z tłuszczykami. U pozostałych 70% badanych zmiany były widoczne jedynie na zdjęciach UVFP (rycina 2, 3).

Rycina 1. Nosowa przestrzeń międzypowiekowa lewego oka u 13-letniego chłopca z rozpoznanym tłuszczykiem.

Rycina 2. Skroniowa przestrzeń międzypowiekowa prawego oka u 11-letniej dziewczynki bez tłuszczyka.

Rycina 3. Nosowa przestrzeń międzypowiekowa lewego oka u 11-letniego chłopca bez tłuszczyka.

Zdjęcia dzięki uprzejmości: profesora Minasa T. Coroneo – Department of Ophthalmology, 2nd Floor, South Wing, Edmund Blacket Building, Prince of Wales Hospital, Randwick NSW 2031 AUSTRALIA.

Fluorescencję na zdjęciach UVFP obserwowano u dzieci powyżej 9 roku życia, a częstość jej występowania rosła z wiekiem. U dzieci w wieku 3-8 lat nie obserwowano żadnej fluorescencji, u dzieci w wieku 9-11 lat odsetek ten wyniósł 26%, oraz 81% w grupie dzieci w wieku 12-15 lat.

* Ooi J, Sharma N, Papalkar D, Sharma S, Oakey M, Dawes P, and Coroneo M. Ultraviolet Fluorescence Photography to Detect Early Sun Damage in the Eyes of School-Aged Children. American Journal of Ophthalmology, 2006 Feb; 141(2): 294-298