Czy myślisz o swoich pacjentach jak o użytkownikach soczewek kontaktowych czy raczej jak o osobach noszących okulary? Jeszcze raz się zastanów, a odniesiesz korzyści.

Niemal każdy człowiek będzie potrzebował na którymś etapie życia jakiejś formy korekcji wady wzroku podczas wykonywania określonych zadań wzrokowych. Co dziwne, nadal niewiele wiadomo na temat odczuć osób korzystających z korekcji wobec dokonanego przez siebie wyboru, przyzwyczajeń oraz tego, co ich motywuje do podjęcia decyzji w sprawie zakupu.

Aby zrozumieć możliwości i bariery związane z użytkowaniem soczewek kontaktowych i okularów w Europie, przeprowadzono do tej pory już wiele badań nad zachowaniami konsumentów. Celem tych badań jest pomoc specjalistom w zrozumieniu, czego chcą i oczekują ich pacjenci od wybranej metody korekcji. Wszystko po to, aby jak najpełniej sprostać indywidualnym potrzebom i wymaganiom pacjentów.

Spośród licznych badań warto zaprezentować wyniki dwóch dużych, podwójnie maskowanych badań konsumenckich. Pierwsze z nich zostało przeprowadzone w kwietniu 2012 r. w Wielkiej Brytanii, zaś kolejne objęło pacjentów pochodzących z Niemiec, Włoch, Polski oraz Rosji i trwało od czerwca do lipca 2012 r. Oba badania zostały przeprowadzone on-line z udziałem niezależnych grup panelowych konsumentów w wieku 16–64 lata [1].

Łącznie, w obu badaniach wzięło udział 11873 uczestników, w tym grupę 9208 osób stanowili użytkownicy soczewek kontaktowych (1161 Brytyjczyków), zaś grupa użytkowników okularów liczyła 2665 (259 Brytyjczyków). Podczas wywiadu oceniano stopień zadowolenia ze stosowanej korekcji, przyzwyczajenia oraz roczne wydatki związane z korekcją wady wzroku. Badano również motywację związaną z wyborem soczewek kontaktowych.

Bardziej podobni niż różni

Ogólnym wnioskiem płynącym z obu badań był fakt, że konsumentów pochodzących z pięciu różnych krajów więcej łączy niż różni. Chociaż rynki we wszystkich tych krajach są odmienne w zakresie struktury, regulacji i odpowiedzialności zawodowej, podejście klientów do takich zagadnień, jak stosunek wydatków na okulary do wydatków na soczewki kontaktowe oraz zachowania związane z korzystaniem z korekcji, pozostają w znacznym stopniu spójne. Innymi słowy, klient pozostaje klientem niezależnie od tego, skąd pochodzi.

We wszystkich badanych krajach stopień zadowolenia z okularów wśród uczestników badań był stosunkowo wysoki. 82% badanych przyznało, że jest zadowolonych (bardzo zadowolonych lub zadowolonych) ze swoich okularów. Ale zagłębiając się w te wyniki widać, że konsumenci często nie są zadowoleni z okularów jako metody korekcji wady wzroku.

Aż 58% badanych zgodziło się lub zdecydowanie się zgodziło ze stwierdzeniem: „Nie lubię nosić okularów, ale muszę je nosić”; 32% badanych przyznało: „Nie lubię swojego wyglądu w okularach”; zaś aż 43% badanych zadeklarowało, że uważa okulary za niewygodne.

Wśród nastoletnich uczestników badania (6–19 lat) odsetek osób, które nie lubią swojego wyglądu w okularach, rośnie o kilka punktów procentowych (do 39%).

Istotne zaniedbania