Wskaźnik dopasowań soczewek kontaktowych młodym pacjentom jest relatywnie niski

Prof. Nathan Efron i jego współpracownicy przeanalizowali dopasowywanie soczewek kontaktowych wśród młodych ludzi w 38 krajach1.

 • Dopasowania soczewek młodym osobom z Wielkiej Brytanii stanowią 10% wszystkich dopasowań soczewek kontaktowych (28 miejsce), natomiast w Stanach Zjednoczonych ten współczynnik wynosi 17%
 • Proces dopasowania soczewek kontaktowych nastolatkom jest podobny jak u dorosłych
 • Dziewczętom częściej dopasowuje się soczewki kontaktowe, co może być związane z ich większą dojrzałością
 • Szybkie zmiany wady refrakcji u dzieci wymagają częstych zmian mocy w stosowanej korekcji. Soczewki kontaktowe są w takim przypadku łatwiejsze w wymianie
 • W porównaniu z nastolatkami, dzieciom częściej dopasowuje się soczewki jednodniowe i częściej noszą je okazjonalnie

OPTOMETRY AND VISION SCIENCE 2011; 88: 461-468.

Soczewki kontaktowe mają pozytywny wpływ na jakość życia dzieci

Dr Jeff Walline i jego współpracownicy porównali efekty noszenia soczewek kontaktowych i okularów na losowej próbie użytkowników.

 • Dzięki noszeniu soczewek kontaktowych poprawiła się ich jakość życia2,3
 • Poprawie uległa również ocena własnego wyglądu, sprawność fizyczna, pewność siebie i akceptacja w grupie rówieśniczej3,4
 • Dzieci były w stanie nosić soczewki kontaktowe przez dłuższy czas5
 • Prawie 75% dzieci wolało soczewki kontaktowe od okularów5

ACHIEVE Study OPTOMETRY AND VISION SCIENCE, 2010; 87: 560-6.

Podobny sukces w noszeniu soczewek kontaktowych u dzieci i nastolatków

Dr Jeff Walline i jego współpracownicy porównali jak przebiega proces dopasowywania soczewek kontaktowych oraz wizyt kontrolnych u dzieci i u nastolatków.

 • Stwierdzono niewielką różnicę w czasie dopasowania soczewek kontaktowych pomiędzy dziećmi a nastolatkami. Warto rozważyć udział asystentów sprzedaży w treningu zakładania i zdejmowania soczewek
 • Po trzech miesiącach 84% dzieci oraz 89% nastolatków uważało czyszczenie i pielęgnację soczewek kontaktowych za łatwe6
 • 85% rodziców stwierdziło, że ochrona przed promieniami UV odgrywa ważną lub bardzo ważną rolę w wyborze soczewek7

Clip Study OPTOMETRY AND VISION SCIENCE 2007; 84:896-902.

Specjaliści mogą rutynowo proponować soczewki kontaktowe dzieciom już od 8. roku życia.

W badaniu CLAY stwierdziliśmy, że najmłodsi użytkownicy soczewek kontaktowych (8-15 lat) w bardzo wysokim stopniu przestrzegali zasad bezpieczeństwa ich użytkowania; są pod opieką rodziców, mają dostęp do środków pielęgnacyjnych, a wskaźnik sukcesu użytkowania soczewek jest wysoki.

Soczewki kontaktowe

Dobre dla młodych pacjentów
 • Pozytywny wpływ na ich pewność siebie i życie towarzyskie
 • Lepsze widzenie i wygoda podczas uprawiania sportu, podczas którego okulary mogłyby się zgubić lub połamać
 • Całodzienna korekcja wzroku i łatwość wymiany w przypadku zmiany wady refrakcji
Dobre dla Ciebie
 • Dzieci to wdzięczni pacjenci; lubią nosić soczewki i chętnie poddają się procesowi dopasowania
 • Praca z dziećmi pozwala rozwinąć umiejętności komunikacyjne
Dobre dla Twojej praktyki
 • Dzieci i nastolatki stają się lojalnymi klientami na całe życie, co przekłada się na Twój sukces zawodowy
Dobieranie soczewek kontaktowych młodym ludziom pozwala rozwinąć praktykę. Stają się oni lojalnymi pacjentami na całe życie i polecają nasze usługi innym.

1. Chalmers R et al. Age and other risk factors for corneal infiltrative and inflammatory events in young soft contact lens wearers from the Contact Lens Assessment in Youth (CLAY) study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Aug 24;52(9):669. 2. Walline J et al. ACHIEVE Study Group Vision specific quality of life of pediatric contact lens wearers. Optom Vis Sci 2010;89: 222-32. 3. Walline J et al. CLIP Study group. Contact lenses in Pediatrics (CLIP) Study: chair time and ocular health. Optom and Vis Sci 2007; 84:896-902. 4. Li L et al. Contact lenses in paediatrics study in Singapore and ocular health. Eye Contact Lens 2009;35:188-95. 5. Efron N, Morgan PB, Woods CA et al. Survey of contact lens prescribing in infants, children and teenagers. Optom Vis Sci 2011. 6. Morgan S. Children and teenagers. Can contact lenses be part of their world? Optician, June 2011-6. ACUVUE® i INNOVATION FOR HEALTHY VISION™ sà znakami zastrze˝onymi na rzecz spółek z grupy Johnson & Johnson. © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2014. PROF/2014/07/1126