Skuteczność dezynfekcji odpowiadająca preparatom na bazie nadtlenku wodoru1


Podwójne działanie dezynfekujące polyquaternium-1 i alexidine zostało spotęgowane dzięki zastosowaniu EDTA i kwasu borowego, aby zapewnić skuteczność dezynfekcji odpowiadającą preparatom na bazie nadtlenku wodoru.1
 

Ostrość widzenia
 

Większość respondentów doceniła COMPLETE RevitaLens® za skuteczność, uzyskaną ostrość widzenia oraz możliwy komfort nawet pod koniec długiego, 16-godzinnego dnia.2

 

Wysoki poziom satysfakcji pacjentów 
 

W badaniu przeprowadzonym przez specjalistów na grupie 1000 użytkowników soczewek kontaktowych, ponad 76% wybrałoby COMPLETE RevitaLens®.2

Wysokie bezpieczeństwo stosowania3-4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Dane firmy JJVC 2016; CR-5230. Wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne dotyczące stosowania dwutygodniowych soczewek kontaktowych do noszenia w trybie dziennym, czterech roztworów pielęgnacyjnych i trzech materiałów (senofilcon A, etafilcon A i galyfilcon A). N=203 uczestników z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii, stosujących regularnie miękkie soczewki kontaktowe. Dane firmy JJVC 2017; CR-5871. Wieloośrodkowe jednomiesięczne badanie stosowania torycznych soczewek kontaktowych do noszenia w trybie dziennym, wykonanych z senofilconu C, noszonych przez 30 dni oraz wielofunkcyjnego płynu pielęgnacyjnego COMPLETE RevitaLens®. N=130 uczestników z USA stosujących regularnie miękkie soczewki kontaktowe. Dane firmy JJVC od 2012 do 2015. Ocena w warunkach laboratoryjnych wielofunkcyjnego płynu pielęgnacyjnego COMPLETE RevitaLens® oraz materiałów soczewek kontaktowych planowej wymiany (senofilcon A, senofilcon C, etafilcon A i galyfilcon A).

* Dane firmy JJVC 2011. Badanie kliniczne AMO, 6 miesięcy stosowania soczewek kontaktowych do noszenia w trybie dziennym oraz wielofunkcyjnego płynu pielęgnacyjnego COMPLETE RevitaLens®; n=177; ocena komfortu noszenia soczewek.
1. Nikolic M., Kilvington S., Brady N., Lam A., Cheung S., Lonnen J., Comparative Efficacy of New Contact Lens Care Solutions Against Bacteria, Fungi and Acanthamoeba. Plakat zaprezentowany podczas konferencji BCLA w 2011.
2. Owen J. P. Global RevitaLens Experience and Acceptance Trial (GREAT) Plakat zaprezentowany podczas The Association for Research in Vision and Ophthalmology 2011.
3. Tarantino N., Kao E. Y., Huang L. C., Ziegler D.A. A clinical safety and acceptability evaluation of a novel multi-purpose disinfecting solution. Plakat zaprezentowany podczas British Contact Lens Association’s Clinical Conference and Exhibition; 2010.
4. Tilia D., Lazon de la Jara P., Weng R., Naduvilath T., Willcox M., Holden B. Clinical evaluation of a new contact lens solution when used in conjuction with two silicone hydrogel lenses during short term wear. Plakat zaprezentowany podczas British Contact Lens Association’s 34th Clinical Conference and Exhibition; 27-30.05.2010; Birmingham, Wielka Brytania.
COMPLETE®, COMPLETE RevitaLens® oraz logo COMPLETE® są znakami towarowymi firmy Abbott Medical Optics Inc. i jej jednostek zależnych. ACUVUE® jest znakiem towarowym firmy Johnson & Johnson Poland Sp. zo.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 39751500,00 złotych. Włascicielem grafiki jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa. © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, 2018; WEBPLYN/2018/04/8419