×

Uwaga

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.

Użyj przeglądarki Google Chrome, aby otworzyć kursy

 

Wykładowca: Dr. Cristina Schnider

 

Promieniowanie ultrafioletowe może oddziaływać zarówno na zewnętrzne jak i wewnętrzne struktury oka oraz przyczyniać się do rozwoju licznych patologii narządu wzroku. Powstałe uszkodzenia kumulują się i często mają charakter nieodwracalny. Ponieważ żyjemy coraz dłużej, skumulowana dawka promieniowania UV, którą przyjmujemy przez całe życie może być obecnie większa niż w przeszłości. Wyniki badań wskazują również, że zagrożenie ze strony promieniowania UV może wzrastać w wyniku zachodzących zmian klimatycznych i redukcji warstwy ozonowej. Podczas wykładu omówione zostaną wybrane strategie postępowania, którymi mogą posłużyć się specjaliści, aby pomóc swoim pacjentom w ochronie skóry i oczu przed transmisją promieniowania UV. Idealnym rozwiązaniem jest oczywiście stałe stosowanie odpowiedniej ochrony już od dzieciństwa, jednak nigdy nie jest za późno na wdrożenie kompleksowych działań mających ograniczyć dalsze skutki oddziaływania promieniowania UV.