Wybierz kategorię:

ACUVUE® EYE HEALTH ADVISOR® SYMPOZJUM 2018

 

Obejrzyj film

Marco Van Beusekom - Początki prezbiopii

W prezentacji omówione zostały zmiany fizjologiczne zachodzące wraz z wiekiem w oku oraz strategie doboru i aplikacji miękkich soczewek kontaktowych. Dodatkowo prowadzący zaproponował w jaki sposób rozwiązywać ewentualne problemy, które mogą pojawić się przy tego rodzaju korekcji.

 

Obejrzyj film

Lyndon Jones - Funkcja białek w filmie łzowym

Podczas wykładu zostały omówione najnowsze dane na temat białek obecnych w filmie łzowym i metody opracowywania nowoczesnych materiałów miękkich soczewek kontaktowych, umożliwiających korzystną interakcję soczewki z filmem łzowym.


 

ACUVUE® Eye Health Advisor® Sympozjum 2017

 

Obejrzyj film

Christina Grupcheva – Najzdrowszy tryb noszenia soczewek kontaktowych

W czasie wykładu omówione zostało badanie własne z udziałem 116 pacjentów, wraz z wynikami analizy dokonanej przez specjalistów i oceną pacjentów, dotyczącą noszenia soczewek jednodniowych. W kolejnej części wykładu omówione zostały wybrane zagadnienia, dotyczące stosowania w przyszłości soczewek planowej wymiany.

 

Obejrzyj film

Dorota Szczęsna - Iskander – Dynamika filmu łzowego

Podczas wykładu zaprezentowane zostały przykłady obserwowanej dynamiki filmu łzowego na soczewkach i jej wpływ na widzenie. Podkreślono różnice pomiędzy materiałem soczewki biokompatybilnym z filmem łzowym danego użytkownika, a materiałem nieodpowiednio dobranym, który może skutkować nawet gorszą jakością i stabilnością filmu łzowego, niż ten obserwowany na oczach z Zespołem Suchego Oka.

 

Obejrzyj film

Anna Maria Ambroziak i Andrzej Michalski – Diagnoza idealna!

Prowadzący podczas wykładu przedstawili, w oparciu o codzienne przypadki kontaktologiczne, praktyczne wskazówki pozwalające na prowadzenie praktyki oraz opowiedzieli o tym, jak zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania soczewek kontaktowych i jak uzyskać najwyższy stopień satysfakcji z jakości widzenia i komfortu. Zaprezentowali oni także wybrane aspekty dotyczące komunikacji z pacjentem oraz standardy badania.

 

Obejrzyj film

Christina Grupcheva – Fontanna młodości

Podczas prezentacji słuchacze zostali zapoznani z ciekawymi przypadkami, najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w dziedzinie kontaktologii oraz wysłuchali opinii autorki wykładu, która sama jest „prawdziwym przypadkiem” prezbiopii.

 

Obejrzyj film

Cristina Schnider – Od egzystencji do rozkwitu

W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną wskazówki pozwalające w szybki i prosty sposób udoskonalić komunikację z pacjentami, a także zoptymalizować dobór soczewek kontaktowych.

 

Obejrzyj film

Cristina Schnider – Pomóż swoim pacjentom widzieć lepiej

Wykład poświęcony został zaprezentowaniu znaczenia prawidłowej korekcji wad refrakcji dla zapewnienia pacjentowi komfortu wzrokowego i odpowiedniej jakości widzenia. Omówione zostaną cechy materiału i konstrukcji, co pozwoli słuchaczom dowiedzieć się nie tylko jakie soczewki kontaktowe należy stosować, ale również jak rozmawiać o dostępnych metodach korekcji z pacjentami mającymi astygmatyzm.

 

Obejrzyj film

Cristina Schnider – Prezbiopia – Droga do sukcesu

Podczas wykładu omówione zostaną decyzje, które pozwalają nam wybrać najlepsze „miejsce na urlop” dla osoby w wieku prezbiopijnym, noszącej soczewki kontaktowe. Uwzględnimy indywidualne uwarunkowania dotyczące stanu oczu, stylu życia i różne możliwości dotarcia do celu. Omówimy także sytuacje, w których warto zmienić wybraną na początku trasę.

 

Obejrzyj film

Peter Ivins – Zrozumieć soczewki multifokalne i sprawić, aby zadziałały

Podczas wykładu omówione zostały praktyczne aspekty dopasowywania soczewek multifokalnych, wskazówki kliniczne i dobra praktyka, pozwalające osiągnąć sukces. W ostatniej części wykładu poruszone zostały najlepsze strategie komunikacji i sposoby prezentowania tej opcji korekcji osobom w wieku prezbiopijnym.

 

Obejrzyj film

Peter Ivins – Jak osiągnąć sukces praktyki kontaktologicznej w cyfrowym świecie

Podczas wykładu, omówione zostały fundamentalne koncepcje, wykorzystano rzeczywiste dane i doświadczenia, które pozwolą uzyskać nową wiedzę z tej dziedziny, przekazane zostały wskazówki, które mogą pomóc specjalistom w budowaniu własnej praktyki kontaktologicznej oraz w przezwyciężaniu trudności i wykorzystywaniu możliwości, które otwierają przed nami Internet i kanały elektroniczne.

 

Obejrzyj film

Lyndon Jones – Sekret Łez

Podczas wykładu omówione zostały najnowsze dane na temat składu filmu łzowego i tego, jak nowoczesne materiały są doskonalone tak, aby umożliwić korzystną interakcję soczewki kontaktowej z filmem łzowym oraz ułatwić kontrolę nad osadzaniem się konkretnych składników filmu łzowego, co przyczynia się do zwiększenia komfortu noszenia soczewek.

 

Obejrzyj film

Lyndon Jones – Quiz Przypadki Kontaktologiczne

Podczas prezentacji omówionych zostało 10 przypadków, w których pacjenci zgłaszali obniżony komfort noszenia soczewek kontaktowych. Przypadki dobrano tak, aby ilustrowały przyczyny obniżenia komfortu, z którymi specjaliści mogą zetknąć się w praktyce.

+Czytaj więcej

Obraz kliniczny zaburzeń i sposób postępowania były ilustrowane materiałami video i zdjęciami, a szczególna uwaga została poświęcona identyfikacji przypadków wymagających pilnej interwencji medycznej. Omówiona została etiologia, objawy przedmiotowe i podmiotowe każdego z przedstawionych zaburzeń, z wykorzystaniem interaktywnego formatu, w którym specjalista musi podejmować decyzje diagnostyczne i terapeutyczne.

 

Obejrzyj film

Lyndon Jones – Hidden Secrets of Tear film

This lecture reviews the latest information on tear film composition and describes how modern materials are being developed to positively interact with the tear film and encourage deposition of certain tear film components to improve in-eye comfort, compatibility and ultimately assist with contact lens performance under demanding conditions.

 

Obejrzyj film

Lyndon Jones – Lens Case Quiz

This presentation examines 10 patients who report reduced contact lens comfort due to causes that are likely to present to the contact lens practitioner.

+Czytaj więcej

It uses video footage and images to discuss the presentation and management of these cases, with particular emphasis on differentiating those cases that require urgent attention. It discusses the etiology, symptoms, signs and management of each condition described, using an interactive format in which the practitioner has to decide on the diagnosis and appropriate management

 


Lampa szczelinowa – filmy instruktażowe

 

Obejrzyj film

Lampa Szczelinowa - Budowa Ogólna

Film prezentuje główne podzespoły lampy szczelinowej oraz ilustruje ich współdziałanie

 

Obejrzyj film

Lampa Szczelinowa - Czynności Przygotowawcze

Film przedstawia zasady bezpieczeństwa oraz higieny, których należy przestrzegać, korzystając z lampy szczelinowej

 

Obejrzyj film

Lampa Szczelinowa - Fluoresceina

Film przedstawia zasady korzystania z fluoresceiny w czasie obserwacji powierzchni oka za pomocą lampy szczelinowej

 

Obejrzyj film

Lampa Szczelinowa - Oświetlenie Rozproszone

W filmie omawiane są różne techniki oświetleniowe, wykorzystywane w czasie badania lampą szczelinową

 

Obejrzyj film

Lampa Szczelinowa - Podstawowe Techniki Obserwacyjne

Film przedstawia jedną z podstawowych technik obserwacyjnych, jaką jest przekrój optyczny


 

Sympozjum

 

Obejrzyj film

B. Harvey - Dojrzały a jednak... Komunikacja z pacjentami z prezbiopią

Bill Harvey od lat z powodzeniem prowadzi badania nad analizą interakcji oraz wpływem werbalnej i niewerbalnej komunikacji podczas badania wzroku. Jego wykład porusza kwestie społeczne dotyczące wymagań i oczekiwań
ze strony pacjentów wchodzących w wiek prezbiopijny oraz cenne wskazówki i metody korekcji wzroku.

+Czytaj więcej

Odpowiednie podejście oraz rekomendacja najlepszego rozwiązania pod względem zdrowia oraz jakości widzenia, z jednoczesnym zachowaniem pełnego zrozumienia, zaufania i unikając stygmatyzacji związanej
z wiekiem jest szczególnym wyzwaniem w odniesieniu do pacjenta z prezbiopią. Przywołane w rozmowie fakty dotyczące wieku mogą kłócić się z wewnętrznymi odczuciami pacjenta, jakie posiada on na swój własny temat oraz zakłócić jego poczucie bezpieczeństwa fizycznego. 

Wykład rozpocznie się prezentacją zmian demograficznych w populacji w ciągu ostatnich stu lat, zarówno
w odniesieniu do spodziewanej długości życia jak i indywidualnych wyzwań zdrowotnych. 

Następnie przyjrzymy się zmianom społecznym, które pociągają za sobą inne niż dotychczas oczekiwania
i wymagania pacjentów wkraczających w wiek prezbiopijny. Po dyskusji dotyczącej związanych z wiekiem zmian w obrębie narządu wzroku, wraz z omówieniem procesów towarzyszących prezbiopii oraz ich wpływu
na wzrok przedstawione zostaną sposoby postępowania, metody korekcji oraz przydatne wskazówki. Umiejętności komunikacji obejmujące zagadnienia kliniczne pozwolą na wysnucie pewnych wniosków dotyczących specyficznego podejścia do nawiązywania skutecznych kontaktów z tą szeroką, różnorodną
i coraz bardziej wymagającą grupą pacjentów.

 

Obejrzyj film

T. Dave - Zrozumieć soczewki wieloogniskowe i sprawić, aby zadziałały

Dr Trusit Dave - optometrysta, badacz, wynalazca oraz członek Amerykańskiego Towarzystwa Optometrii podczas wykładu omawia konstrukcje wieloogniskowych soczewek kontaktowych, w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań. Przedstawia on możliwości, jakie niesie ze sobą postęp w dziedzinie kontaktologii.
+Czytaj więcej

Osoby ze starczowzrocznością stanowią wciąż nieliczną grupę użytkowników soczewek kontaktowych. Wielu prezbiopom nadal zaleca się monowizję, co odsuwa w czasie ich pierwszy kontakt z korekcją wieloogniskową, wiąże się z trudniejszą adaptacją i zmniejsza szansę na udane dopasowanie soczewki wieloogniskowej. 

Przeprowadzone niedawno badania wykazały potencjalny wpływ wady refrakcji na wielkość źrenicy. Badania przeprowadzono w warunkach mezopowych, a ich wyniki umożliwiły zoptymalizowanie konstrukcji wieloognis-kowych. Większość projektów soczewek wieloogniskowych uwzględnia fakt, zmniejszającej się wraz z wiekiem (a zatem wraz ze wzrostem addycji) wielkości źrenicy, jednakże dopiero nowa konstrukcja została zopty-malizowana w taki sposób, aby uwzględnić jednocześnie różnice wynikające zarówno z wady refrakcji jak
i wielkości dodatku do bliży. Rodzaj materiału, z jakiego wykonane są soczewki kontaktowe dla dojrzałego oka, jest istotnym czynnikiem decydującym o ich udanym użytkowaniu.

Dlatego wybierając soczewkę kontaktową chcemy wybierać tę najlepszą dla filmu łzowego, posiadającą zoptymalizowaną optykę, która uwzględnia zmienne parametry wad refrakcji w różnych grupach wiekowych,
a także prawidłowo centrującą się na oku. Oczekujemy, aby posiadała ona cechy właściwe nowoczesnym, współczesnym konstrukcjom soczewek wieloogniskowych. 

Wskazane jest abyśmy, zanim polecimy konkretną konstrukcję soczewki, dobrze zapoznali się z oczekiwaniami pacjenta. Z pewnością należy dowiedzieć się jak często pacjent chciałby pozostawać niezależny od okularów. Fakt, że producenci soczewek oferują produkty jednodniowe stwarza nowe możliwości dla większej grupy pacjentów. Rozmowa z pacjentem powinna zawierać takie określenia jak „szerokie pole widzenia” zamiast „nie całkiem idealnie”, „równowaga pomiędzy dalą a bliżą” zamiast „kompromis”.

Obejrzyj film

J. Haskova - O czym Twoi pacjenci nigdy nie mówią?

Jana Haskova jest odnoszącą sukcesy Marketing Manager w firmie Johnson & Johnson Vision Care Companies. Swoje ponad piętnastoletnie doświadczenie budowała na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Nowej Zelandii. Wykład w czasie sympozjum poświęca ona prezentacji wyników badań nad zachowaniami konsumenckimi oraz podejściem do zagadnienia soczewek na różnych rynkach europejskich, także w Polsce.

+Czytaj więcej

Wykorzystanie potencjału rynku soczewek kontaktowych, pomimo istotnych osiągnięć w ich tworzeniu i produkcji, jest tradycyjnie mniejsze w Europie w porównaniu do innych regionów. Istnieją zatem duże możliwości wzrostu penetracji rynku europejskiego, szczególnie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Biorąc pod uwagę fakt, że tylko 2 % potencjalnych użytkowników soczewek kontaktowych pyta o nie swojego specjalistę, niezwykle istotna staje się proaktywna rekomendacja soczewek podczas każdej wizyty pacjenta u specjalisty. Takie podejście daje szansę na lepsze wykorzystanie potencjału rynku kontaktologicznego. Aby to osiągnąć, konieczne jest zrozumienie barier ograniczających aplikację soczewek kontaktowych większej liczbie osób oraz bodźców zachęcających do wypróbowania, a następnie użytkowania soczewek kontaktowych. Ważne jest również, aby zrozumieć czego naprawdę oczekują pacjenci, aby móc sprostać ich oczekiwaniom. Pokonanie tych barier jest kluczowe dla zdobycia lojalnych użytkowników zarówno soczewek kontaktowych jak i okularów. Fakt braku wystarczających informacji na temat soczewek kontaktowych w grupie osób korzystających z korekcji okularowej jest mocno niedoszacowany przez specjalistów. Badania pokazują, że ponad trzy czwarte (76%) pacjentów oczekuje od swojego specjalisty rozmowy i informacji na temat soczewek kontaktowych. Jednocześnie tylko 26% użytkowników soczewek podaje, że ich specjalista sugerował wypróbowanie tej metody korekcji wady wzroku. Wypełnienie tej luki informacyjnej pozwoliłoby kilkukrotnie zwiększyć liczbę użytkowników soczewek w krótkim czasie. Analiza kluczowych momentów i sytuacji, w których pacjenci wymagający korekcji wady refrakcji zdejmują okulary oraz częstość, z jaką pacjenci ci podejmują aktywność bez stosowania korekcji może wywołać zdziwienie (np. 51% uprawia sport) co może stanowić bodziec do rozmowy na temat soczewek kontaktowych, jako opcji zgodnej z wymaganiami wzrokowymi pacjenta. Podczas prezentacji omówione zostaną wyniki badań nad zachowaniami konsumenckimi oraz podejściem do zagadnienia soczewek na różnych rynkach europejskich, również w Polsce. Zdobyta wiedza może stać się początkiem tworzenia indywidualnych strategii rozwojowych, a zarazem pozwoli pełniej sprostać wymaganiom i potrzebom pacjentów, co zaowocuje przemianą praktyki kontaktologicznej w dobrze prosperujący biznes.

Obejrzyj film

L. Jones - Film łzowy a sukces użytkowania soczewek kontaktowych

Lyndon Jones jest m.in. profesorem Szkoły Optometrii i Nauk o Widzeniu oraz dyrektorem Katedry Badań nad Soczewkami Kontaktowymi na Uniwersytecie w Waterloo. Ostatnio znalazł się na liście 30 najbardziej wpływowych i znaczących osób w kontaktologii, zasłużonych dla rozwoju soczewek kontaktowych wg czasopisma „Contact Lens Spectrum”. W czasie jego wykładu podjęty zostaje temat składu filmu łzowego wedle najświeższych informacji oraz drogi do poprawy komfortu w użytkowaniu soczewek kontaktowych.

+Czytaj więcej

Ludzki film łzowy to wysoce skomplikowana mieszanina różnych białek, mucyn, lipidów, markerów zapalnych, jonów, soli i innych ważnych składników. Pochodzą one z różnych składowych powierzchni oka, a ich prawidłowa budowa oraz tworzenie fazowej struktury filmu łzowego są niezwykle istotne dla zdrowia oczu. Skład i budowa filmu łzowego mogą w istotny sposób wpłynąć na użytkowanie soczewek kontaktowych. Materiał soczewki kontaktowej powoduje rozpad filmu łzowego na warstwy przedsoczewkową i zasoczewkową. Ma to również wpływ na stabilność filmu łzowego podczas mrugania. Jest to istotny problem z jakim borykają się użytkownicy soczewek kontaktowych korzystający z ekranów elektronicznych, ponieważ szybki rozpad filmu łzowego skutkuje pogorszeniem widzenia oraz obniżeniem komfortu, szczególnie pod koniec dnia. 

W przeszłości producenci soczewek kontaktowych próbowali stworzyć materiały, które w jak najmniejszym stopniu wchodzą w interakcję z filmem łzowym i pomimo upływu czasu użytkowania danej soczewki są odporne na gromadzenie się osadów. Jednak obecnie problem osadów na nowoczesnych materiałach soczewek wymienianych co 4 tygodnie lub częściej stał się mniej istotnym zagadnieniem. Jest bowiem oczywiste, że nie da się uniknąć gromadzenia się osadów, gdyż wszystkie sztuczne biomateriały wchodzą w interakcję z płynami biologicznymi w ciągu kilku sekund od pierwszego kontaktu. Wyniki przeprowadzonych niedawno badań sugerują, że dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie takich materiałów, które pozytywnie oddziaływałyby z filmem łzowym promując odkładanie się określonych składników filmu łzowego na ich powierzchni i ograniczając gromadzenie się innych. 

Co więcej, optymalna biokompatybilność jest możliwa do osiągnięcia dzięki materiałom, które będą w stanie utrzymać elementy filmu łzowego w ich naturalnym stanie, umożliwiając im podejmowanie swoich naturalnych funkcji biologicznych. Przyjmując takie podejście można poprawić stabilność filmu łzowego w wymagających warunkach środowiskowych. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną najnowsze informacje na temat składu filmu łzowego oraz zostanie wyjaśnione jak nowoczesne materiały soczewek kontaktowych w pozytywny sposób wchodzą w interakcję ze składnikami filmu łzowego i promują gromadzenie się na powierzchni soczewek określonych elementów łez, poprawiając tym samym komfort, oraz kompatybilność i wpływając tym samym korzystnie na użytkowanie soczewek w trudnych warunkach.

Obejrzyj film

L. Jones - Osady białkowe i soczewki kontaktowe: dobrze czy źle?

Prof. Lyndon Jones poświęca wykład przedstawieniu nowego spojrzenia na osady białkowe zawarte w filmie łzowym. Podjęty zostaje temat znaczących funkcji osadów białkowych współpracujących z nowymi materiałami, jakie wykorzystywane są do produkcji soczewek kontaktowych.

+Czytaj więcej

W przeszłości osady białkowe, gromadzące się na powierzchni soczewek kontaktowych, uznawane były za niepożądane powikłanie wynikające ze stosowania soczewek. Wcześniej przeprowadzone badania pokazywały, że osady białkowe zmieniają właściwości powierzchni soczewki, mogą wpływać na komfort, widzenie, fizjologię oka, przyleganie bakterii oraz indukować odpowiedź immunologiczną. Współczesne soczewki kontaktowe są zwykle nadal wymieniane raz w miesiącu lub częściej, jednak istnieje niewiele publikacji sugerujących, że osady białkowe gromadzące się na nowoczesnych materiałach soczewek mogą wywoływać tak poważne problemy kliniczne. 

Białka obecne w filmie łzowym pełnią wiele ważnych funkcji, wśród których szczególnie istotne są:. eliminacja potencjalnie patogennych bakterii i utrzymanie przemian rogówkowych na poziomie fizjologii.. Osady białkowe gromadzą się na powierzchni miękkich soczewek kontaktowych w ciągu kilku minut od ich założenia. Potencjalne powikłania mogą wystąpić, gdy białka te ulegają denaturacji, czyli dezaktywacji, ponieważ ich nieaktywna postać może inicjować odpowiedź zapalną. Okazuje się, że materiały, które przyciągają białka filmu łzowego takie jak lizozym, są w stanie utrzymać je w postaci naturalnej, czyli natywnej a tym samym mogą chronić powierzchnię oka przed rozwojem odpowiedzi zapalnej i minimalizować ryzyko podrażnienia oczu i dyskomfortu. Najnowsze, przełomowe badania nad materiałami soczewek kontaktowych, przeprowadzone z wykorzystaniem technik analitycznych, oceniających poziom białek oraz biomarkerów zapalnych in vitro, dowiodły potencjalnej wartości, jaką niosą naturalne osady pochodzące ze składników filmu łzowego. 

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną najnowsze informacje na temat rodzajów osadów białkowych oraz ich znaczenie kliniczne, w zależności od ich jakości i ilości. Przed specjalistami zostanie postawione więc wyzwanie, aby na nowo poznać i zrozumieć znaczenie obecności osadów białkowych na współczesnych materiałach soczewek kontaktowych.

Obejrzyj film

A. M. Ambroziak, A. Waszczykowska - Stany związane z użytkowaniem soczewek kontaktowych

Dr n. med. Anna Maria Ambroziak oraz dr n. med. Arleta Waszczykowska we wspólnym wykładzie opowiadają o najczęstszych stanach związanych z użytkowaniem soczewek kontaktowych. Poruszony zostaje m.in. temat czynników, decydujących o bezpieczeństwie noszenia soczewek oraz problematyki osadów na soczewkach.

+Czytaj więcej

Soczewki kontaktowe są najbliższą fizjologii metodą korekcji wad wzroku. Bezpieczeństwo tej korekcji optycznej zależy od wielu czynników. Do czynników zależnych od specjalisty należą: prawidłowa kwalifikacja i edukacja pacjenta oraz poprawna aplikacja soczewki. Do pacjenta należy zaś stosowanie się do zaleceń swojego specjalisty. Paradoksalnie największe zalety soczewek kontaktowych, tj. komfort użytkowania, względnie niska cena i duża dostępność mogą znacznie obniżyć czujność pacjenta oraz jego odpowiedzialność i poziom świadomości w przestrzeganiu zasad stosowania soczewek. Badania pokazują, że ogólny wskaźnik pacjentów niewspółpracujących wśród użytkowników soczewek kontaktowych wynosi 40-91%. Zaburzenia powierzchni oka wraz z nieprzestrzeganiem zasad higieny i pielęgnacji soczewek kontaktowych są najczęściej punktem wyjścia powikłań. Na tegorocznym spotkaniu postaramy się przybliżyć Państwu najczęstsze stany związane z użytkowaniem soczewek kontaktowych oraz powrócimy do problematyki osadów na soczewkach. Postaramy się odpowiedzieć na wciąż aktualne pytanie, czy powinien nas satysfakcjonować fakt, że po upływie 65 lat od momentu opatentowania pierwszego materiału do produkcji miękkich soczewek kontaktowych (profesor Otto Wichterle i dr Drahoslav Lim, HEMA patent) i ponad 40 latach ich użytkowania, istnieje ponad 100 milionów ich użytko-wników na całym świecie, czy też powinniśmy raczej odczuwać frustrację, że tak niewiele relatywnie zrobiliśmy dla miliardów ludzi, którzy wymagają korekcji wad refrakcji. 

Chociaż problem tlenu wydaje się być rozwiązany, stany zapalne związane z użytkowaniem soczewek nadal pozostają realnym wyzwaniem. Do najgroźniejszych powikłań związanych ze stosowaniem soczewek należą infekcyjne zapalenia rogówki, których częstość występowania w zależności od opracowania szacuje się na 6,3-41%. Dane z piśmiennictwa wskazują, że infekcyjne zapalenia rogówki ogółem, czyli zarówno związane i niezwiązane z użytkowaniem soczewek kontaktowych, są drugą najważniejszą przyczyną prawnej ślepoty na świecie po zaćmie. Ostre czerwone oko związane z użytkowaniem soczewek kontaktowych (contact lens acute red eye; CLARE) stanowi trudny problem diagnostyczny i terapeutyczny dla specjalisty, ponieważ obraz kliniczny choroby nie zawsze pozawala na określenie czynnika etiologicznego. Należy podkreślić, że szybkie rozpoznanie etiologii zapalenia i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia pozwala na ograniczenie ogniska zapalnego, a tym samym zapobiega powstaniu powikłań zagrażających utratą wzroku. 

Powikłania spojówkowe i rogówkowe u użytkowników soczewek powstają najczęściej na tle niezakaźnym, m.in. autoimmunologicznym, toksycznym czy alergicznym (zwykle mechanizm nadwrażliwości a nie typowa odpowiedź alergiczna). Do tej grupy powikłań należą: górnorąbkowe zapalenie spojówki i rogówki (superior limbal keratoconjunctivitis - SLK), olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek (contact lens related giant papillary conjunctivitis - GPC), brzeżne owrzodzenie rogówki związane z użytkowaniem soczewek kontaktowych (contact lens induced peripheral ulcer - CLPU), zapalenie spojówek związane z erozją rogówki i/lub toksyczną reakcją na płyny.

Obejrzyj film

T. Dave - Topografia przedniej powierzchni rogówki. Od kliniki do praktyki

Podczas wykładu zostają omówione wskazówki dotyczące wykorzystania map topograficznych przedniej powierzchni rogówki w różnych przypadkach klinicznych. Autor omawia techniczne i praktyczne aspekty różnych rodzajów map topograficznych z perspektywy optyki, a także pokazuje jak można je wykorzystywać do uzyskiwania odpowiedzi na pytania kliniczne w przypadkach skomplikowanych dopasowań soczewek kontaktowych.

 

Obejrzyj film

B. Harvey - Współczesny świat, współczesne zmartwienia - adaptacja do życia w erze cyfryzacji

Celem niniejszego wykładu jest przyjrzenie się nagłym zmianom społecznym i środowiskowym, które nastąpiły na przełomie ostatnich stuleci oraz zastanowienie się, jaki mają one wpływ na nasze zdrowie ogólne oraz stan zdrowia naszych oczu.

+Czytaj więcej

Wykład rozpocznie się określeniem niektórych spośród wielu czynników oddziałujących, począwszy od nowych wzorców organizacji pracy, odwróconych proporcji pomiędzy ilością aktywności fizycznej i umysłowej, wymaganiach związanych z pracą z bliska związanych z pojawieniem się monitorów cyfrowych, a skończywszy na wpływie uregulowanego i ustrukturyzowanego sztucznego środowiska, w jakim przyszło nam żyć i pracować. Następnie zastanowimy się nad wpływem tych czynników na nasze zdrowie ogólne oraz zdrowie naszych oczu. Przedstawione zostanie zjawisko znane pod nazwą wysiłku wzrokowego związanego z używaniem ekranów oraz jego wpływ na ogólne samopoczucie i komfort. Zostanie również poruszone zagadnienie „epidemii” krótkowzroczności. 

Prezentacja dostarczy również najnowszych informacji na temat zakresu niebieskiego spektrum światła widzialnego, będącego potencjalnie szkodliwym promieniowaniem oraz omówieniem jego wpływu na regulację zegara biologicznego zależnego od melatoniny, jak i na ogólny stan zdrowia. Wykład zostanie zakończony podsumowaniem zawierającym porady jak odpowiednio unikać lub ograniczać szkodliwy wpływ niektórych spośród omówionych zjawisk. 

Obejrzyj film

Ch. N. Grupcheva - Czy w 2016 potrafimy kontrolować krótkowzroczność?

Profesor Grupcheva od 2004 roku jest wykładowcą w Vision Care Academy. Swoje doświadczenie zdobywała podczas studiów na Uniwersytecie Medycznym w Warnie oraz licznych wyjazdów na stypendia i staże. Grupcheva opublikowała ponad 140 prac naukowych i 14 książek okulistycznych, jej nazwisko pojawia się również na aktualizacji podręczników wydawanych przez Amerykańską Akademię Okultystki. Obecnie piastuje stanowisko przewodniczącej Komitetu Edukacyjnego Europejskiej Rady Okulistyki. Wykład poświęcony krótkowzroczności uświadamia, jaką posiadamy w dzisiejszych czasach wiedzę o tym schorzeniu. Zaprezentowane zostają poszczególne przypadki pacjentów zmagających się z krótkowzrocznością, którzy pozostają pod długoterminową kontrolą. Prof. Christina N. Grupcheva przybliża również, wykorzystywane obecnie, farmakologiczne opcje leczenia krótkowzroczności.

+Czytaj więcej

W związku ze współczesnym stylem życia, krótkowzroczność jest nie tylko poważnym problemem o nieprzewidywalnych konsekwencjach społecznych, lecz jest również przyczyną upośledzenia widzenia a nawet ślepoty. Wiek pomiędzy 10 a 16 rokiem życia jest okresem krytycznym dla progresji krótko-wzroczności oraz wydłużania się gałki ocznej. Tego typu zmiany anatomiczne prowadzą do poważnych powikłań takich jak zwyrodnienie plamki, odwarstwienie siatkówki, jaskra oraz inne choroby oczu. Kontrola krótkowzroczności może mieć zatem nie tylko znaczenie społeczne, ale również bezpośredni wpływ na stan zdrowia. 

Co wiemy w 2016 roku? 

Meta-analiza danych dostępnych w literaturze pokazuje, że nie ma pewnych dowodów na to, że okulary, w tym szkła dwu- lub wieloogniskowe mogą zatrzymać progresję krótkowzroczności. Istnieją za to opublikowane dowody na to, że miękkie oraz sztywne soczewki kontaktowe są w stanie w lepszym stopniu skorygować obwodowe rozogniskowanie. Jednak istnieją również nowsze publikacje pokazujące, że soczewki ortokeratologiczne oraz soczewki do kontroli krótkowzroczności pozwalają na spowolnienie progresji tej wady. Aby przedstawić to zagadnienie, rozpoczęliśmy na oddziale okulistyki i nauki o widzeniu badanie pilotażowe, obejmujące wybrane przypadki. Wszyscy uczestnicy badania zostali odpowiednio przeszkoleni po uzyskaniu pisemnej, świadomej zgody rodziców oraz po zadeklarowaniu przez nich wsparcia. Po opanowaniu niezbędnych umiejętności, uczestnicy badania adaptowali się do użytkowania silikonowo-hydrożelowych soczewek wieloogniskowych z konstrukcją z centrum do dali. Ocena progresji krótkowzroczności następowała na podstawie badania refrakcji (obiektywnej i subiektywnej) oraz biometrii. Najbardziej interesujące przypadki, pozostające pod kontrolą przez 12 miesięcy, bardziej wnikliwie zostaną zaprezentowane podczas wykładu. Podczas wstępnego badania zaobserwowaliśmy wysoką korelację pomiędzy zgodą rodziców w udziale ich dzieci w „badaniu z użyciem soczewek kontaktowych” a ich własnymi doświadczeniami z korzystaniem z soczewek kontaktowych. A zatem jest rzeczą oczywistą, że nie każde dziecko może skorzystać z korekcji soczewkami kontaktowymi. 

Jakie istnieją opcje farmakologiczne leczenia krótkowzroczności w 2016 roku? 

Najlepszym dotychczas kandydatem pozostaje atropina. Chociaż ten silny parasympatykomimetyk ma również negatywne działania takie jak rozszerzenie źrenic, światłowstręt, suchość w ustach oraz tachykardia, dowiedziono klinicznie i statystycznie jego korzystny wpływ na kontrolę krótkowzroczności. Badania ATOM1 oraz ATOM2 przeprowadzone w Singapurze są dotychczas największymi i najbardziej przekonującymi badaniami dowodzącymi korzystnego wpływu atropiny w kroplach do oczu, stosowanej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Badania te oraz ich zalety jak i wady zostaną szczegółowo omówione podczas wykładu. Głównym wnioskiem płynącym z badania ATOM2 jest fakt, że 0,01% atropina ma największy potencjalny wpływ na kontrolę progresji krótkowzroczności. Krople te są dostępne na rynku pod nazwą Myopine i są zatwierdzone przez Singapore National Eye Centre. Choć istnieją również inne opcje farmakologicznego leczenia, tylko atropina w stężeniu 0,01% została przebadana, opatentowana i zatwierdzona do stosowania leczniczego. 

Kontrola progresji krótkowzroczności stanowi jedno z głównych wyzwań naszych czasów. Praca specjalistów powinna rozpoczynać się propagowaniem wiedzy wśród rodziców oraz rozmów na temat możliwości kontroli krótkowzroczności i wynikających z tego korzyści. Potencjalnie powinniśmy móc stworzyć serię algorytmów postępowania w krótkowzroczności oraz związanej z nią patologii oka. Co szóste dziecko w Europie cierpi z powodu krótkowzroczności, a problem ten nadal narasta. Kontrola progresji krótkowzroczności powinna umożliwiać zatrzymanie wady refrakcji do wartości 2 dioptrii, ponieważ jest to najlepsza refrakcja do pracy wzrokowej z bliska nie wymagająca wysiłku akomodacyjnego i wiążąca się z bardzo niewielkim ryzykiem zmian anatomicznych w gałce ocznej. 

Obejrzyj film

Ch. N. Grupcheva- Spraw, aby życie z suchym okiem stało się proste (demo)

Prof. Christina N. Grupcheva prezentuje swój wykład w nietypowej formie. Demonstracja na żywo z udziałem aktorów, pozwala w łatwy sposób zobrazować problem „suchego oka” oraz sytuacje jakie mają miejsce w czasie wizyty u specjalisty. Jest to dobra lekcja, jak należy postępować z pacjentami zmagającymi się z tak powszechnym problemem, jakim jest zespół suchego oka.

+Czytaj więcej

Celem niniejszej sesji jest przedstawienie przedmiotowych i podmiotowych objawów suchego oka oraz metod oceny pozwalających na spersonalizowane leczenie każdego pacjenta. Szczególna uwaga skierowana zostanie na wywiad, ponieważ większość pacjentów doświadcza nasilonych dolegliwości pomimo niewielu objawów widocznych w standardowym badaniu. 

Skupimy się w dużej mierze na odczuciach komfortu - wzrokowego, percepcyjnego i kosmetycznego oraz pytaniach umożliwiających rozpoznanie problemu. Podczas sesji szczególna uwaga zostanie poświęcona gruczołom Meiboma. W bezpośrednich scenkach klinicznych zaprezentowane zostaną klasyczne testy takie jak czas przerwania filmu łzowego (TBUT) oraz test Schirmera, wraz ze wskazówkami jak uczynić pomiary powtarzalnymi i poprawić ich wartość diagnostyczną. Po ustaleniu rozpoznania konieczne jest włączenie odpowiedniego leczenia. Uzyskane wyniki omówione zostaną z pacjentami, aby wybrać spersonalizowane postępowanie w określonym przypadku. Zaprezentowany zostanie test normalizacji filmu łzowego (TNT), wykonany z użyciem różnych kropli do oczu i różnych soczewek kontaktowych. Omówione i zaprezentowane zostaną szczegóły tego testu w odniesieniu do ostrości wzroku i techniki. Test ten cechuje się 82% czułością i 100% specyficznością, co zostanie omówione w kontekście klinicznym. Łatwość przeprowadzenia testu i jego szeroka dostępność stanowi duży potencjał poprawy działania każdej praktyki. Mam nadzieję, że prezentacja i scenki kliniczne będą odnosić się do aktualnych problemów i ułatwią podejmowanie decyzji przy stawianiu szybkiej i trafnej diagnozy zespołu suchego oka. To powszechny problem, który często jest bagatelizowany. Specjalista nie tylko powinien brać pod uwagę to rozpoznanie podczas każdego badania, ale również powinien umieć stworzyć indywidualny plan leczenia. To nie tylko modna obecnie personalizacja medycyny ale również sposób na zapewnienie jak najlepszej opieki każdemu pacjentowi. 

 

Obejrzyj film

K. Moody - Projekt i charakterystyka 1 DAMM

Pod przewodnictwem dr Kurta Moody’ego, jako dyrektora globalnej platformy badań nad prezbiopią, w 2015 roku została wprowadzona na rynek soczewka 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL. W czasie wykładu omówione zostają cechy konstrukcyjne produktu, jego innowacyjność oraz korzyści  wynikające z użytkowania.

 

 

 

Obejrzyj film

K. Dziduch-Szewczuk - Prawdziwi praktycy, prawdziwe doświadczenia

Lekarz okulista, Pani Kinga Szewczuk-Dziuduch, która od wielu lat ma do czynienia z miękkimi soczewkami kontaktowymi, opowiada o swoich dotychczasowych doświadczeniach związanych z aplikacją soczewki
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL. W oparciu o swą praktykę, podejmuje ona temat komfortu, jakości widzenia oraz procesu dopasowania multifokalnej soczewki ACUVUE®.

 

 

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

 

 

Obejrzyj film

Pytania o 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

Krótkie wywiady ze specjalistami, którzy na co dzień mają kontakt z pacjentami prezbiopijnymi. Film prezentuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z soczewką 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL,
m.in.:  pierwsze opinie na temat soczewki, zarówno pacjentów, jak i specjalistów oraz wskazówki pomocne przy aplikacji.