×

Uwaga

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.

Jakość inspirowana łzami*1

ACUVUE® OASYS 1-Day z Technologią Zintegrowanej Łzy® została zaprojektowana tak aby spełniać potrzeby związane ze współczesnym cyfrowym stylem życia. 2,3,4,5**

Technologia Zintegrowanej Łzy® (Technologia HydraLuxe®) to konstrukcja inspirowana łzami, która naśladuje naturalne właściwości łez i stabilizuje film łzowy6,7, zapewniając pacjentom wyjątkowy komfort podczas użytkowania ekranów urządzeń cyfrowych8 oraz ostrzejsze, jaśniejsze i wyraźniejsze widzenie.9,10***

1-DAY ACUVUE® OASYS

Parametry soczewek

Promień krzywizny 8.5 mm / średnica 14.3 mm
Promień krzywizny 9.0 mm / średnica 14.3 mm

Więcej

Zakres mocy

–0.50D do –6.00D (co 0.25D)
–6.50D do –12.00D (co 0.50D)
+0.50D do +6.00D (co 0.25D)
+6.50D do +8.00D (co 0.50D)

-

Zalecany schemat wymiany

Jednodniowy, jednorazowy

Parametry techniczne

 

Materiał senofilcon A
Składnik nawilżający Poliwinylopirolidon (PVP) Technologia HydraLuxe®

Zawartość wody 38%
Promień krzywizny 8.5 mm; 9.0 mm
Średnica 14.3 mm
Zakres mocy –0.50D do –6.00D (co 0.25D)
–6.50D do –12.00D (co 0.50D)
+0.50D do +6.00D (co 0.25D)
+6.50D do +8.00D (co 0.50D)

Grubość w centrum 0.085 mm (–3.00D)
Transmisyjność tlenu (Dk/t)
(z uwzględnieniem efektu brzegowego i granicznego)
121 × 10–9 (dla –3.00D)

Dopływ tlenu rogówki††
(mierzony dla otwartego oka)
98%
Filtr UV (Klasa 1)* 99% UVB, 96% UVA

Znacznik strony Jasnoniebieskie zabarwienie
Znacznik strony (123)
Tryb noszenia i rekomendowany schemat wymiany Jednodniowy, jednorazowy
Opakowanie 30 soczewek

 

 

Instrukcja używania

 

1. Dane firmy JJVC 2015, badanie przeprowadzone na próbie 119 użytkowników miękkich soczewek kontaktowych podczas jednego tygodnia stosowania soczewek w trybie dziennym, 81,5% rzadko/nigdy nie doświadczyło zmęczenia oczu.

Wszystkie wartości Dk: Jednostka Fatt w temepraturze 35°C wyznaczone metodą polarograficzną (z uwzględnieniem efektu brzegowego i granicznego).

†† % tlenu docierający do centrum rogowki (otwarte oko); w porównaniu do 100 % dostępnego tlenu bez soczewki; Brennan NA. Beyond flux: Total corneal oxygen consumption as index of corneal oxygenation during CL wear. OVS 2005;82(6):467–72.

* Wszystkie soczewki kontaktowe marki ACUVUE® posiadają filtr UV klasy 1 lub 2, który pomaga chronić rogówkę i wnętrze gałki ocznej przed transmisją szkodliwego promieniowania UV. Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE zastępują okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV, gdyż nie zakrywają całkowicie oczu i okolic wokół nich. Transmisja promieniowania UV mierzona dla soczewek o mocy -1,00D.

Korzyści

JAKOŚĆ INSPIROWANA ŁZAMI*1

ACUVUE® OASYS 1-Day z Technologią HydraLuxe® posiada opatentowany projekt inspirowany łzami, który naśladuje naturalne właściwości łez.6,7

Wbudowana w soczewkę sieć cząsteczek podobnych do mucyny współpracuje z naturalnymi mucynami filmu łzowego, umożliwiając równomierne rozprowadzanie filmu łzowego na całej powierzchni soczewki kontaktowej, tworząc gładką i stabilną powierzchnię refrakcyjną1,6.

W rzeczywistości współczynnik tarcia ACUVUE® OASYS 1-Day jest tak niski, że można go porównać ze współczynnikiem tarcia naturalnie występującym w „gołym oku”.11^

NIEPOKONANE W ZAPEWNIANIU KOMFORTU^^

W ramach 31 badań klinicznych opublikowanych na portalu www.clinicaltrials.gov stwierdzono, że soczewki kontaktowe z rodziny ACUVUE® OASYS pozostają niepokonane w zapewnianiu komfortu.^^

WYRAŹNE I OSTRE WIDZENIE9,10***

ACUVUE® OASYS 1-Day z Technologią HydraLuxe® inspirowana idealną optyką filmu łzowego*** zapewnia doskonałe widzenie*** oraz lepszą wrażliwość na kontrast***, aby widzieć ostro i wyraźnie nawet najmniejsze szczegóły9,10

KOMFORT CYFROWY8

Pacjenci korzystający z urządzeń cyfrowych przez ponad 8 godzin dziennie rzadziej doświadczali suchości oczu pod koniec dnia w porównaniu z noszonymi dotychczas jednodniowymi soczewkami kontaktowymi.12&±

ACUVUE® OASYS 1-Day zapewniają wyjątkowy komfort podczas użytkowania ekranów urządzeń cyfrowych.8

 

 

Wszystkie soczewki marki ACUVUE® posiadają filtr UV klasy 1 lub 2, który pomaga zapewnić ochronę przed przenikaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego do rogówki i położonych głębiej struktur oka. Soczewki kontaktowe wyposażone w filtr UV NIE MOGĄ zastąpić pełnej ochrony oczu takiej jak okulary przeciwsłoneczne zatrzymujące promieniowanie ultrafioletowe, ponieważ soczewka nie osłania całej powierzchni oka ani sąsiednich obszarów. Należy nadal stosować okulary przeciwsłoneczne pochłaniające promieniowanie UV, zgodnie z zaleceniami specjalisty.

Transmisja UV mierzona soczewką -1,00

* Zaprojektowane, aby wspierać funkcje filmu łzowego

** Dodanie PVP do struktury i na powierzchni soczewki pozwala uzyskać konstrukcję o niewielkiej perwaporacji, która pomaga uzyskać komfort podczas korzystania z urządzeń cyfrowych.

*** Poprawione widzenie w porównaniu z soczewkami marki ACUVUE® OASYS z Technologią HYDRACLEAR® Plus.

^^ www.clinicaltrials.gov to strona internetowa prowadzona przez NIH. 31 badań klinicznych oceniających subiektywny komfort noszenia jako pierwszo lub drugorzędowy wynik badania dla soczewek dwutygodniowych marki ACUVUE® OASYS i soczewek ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe® Technology. Przegląd według stanu na dzień 29 kwietnia 2022.

& „Dotychczas noszone jednodniowe soczewki kontaktowe” zawierają: 1-Day ACUVUE MOIST (37%), DAILIES TOTAL 1 (26.1%), DAILIES AquaComfort Plus (23.9%), clariti 1 day (6.5%), and MyDay (6.5%). ACUVUE OASYS 1-Day wydajność mierzona w porównaniu z innymi standardowymi jednorazowymi soczewkami kontaktowymi. Wyniki nie sugerują ważności żadnej z poszczególnych marek.

± Dane firmy JJV 2022. Analiza post-hoc w podgrupach uczestników, którzy odpowiedzieli twierdząco na pytanie „Czy byłeś/byłaś w stanie nosić badane soczewki przez 8 lub więcej godzin dziennie, korzystając z urządzeń cyfrowych?” Podgrupa n=80 z 92 uczestników z populacji „Intent to treat” podczas oceny suchości oczu i komfortu noszenia soczewek kontaktowych marki ACUVUE® OASYS 1-Day w porównaniu do jednodniowych soczewek kontaktowych noszonych dotychczas przez uczestników wykazujących objawy suchości oczu związane z noszeniem soczewek.

^ przy użyciu testu t-Studenta dla najmniejszych średnic kwadratowych, dla modelu liniowego mieszanego. Dostosowanego dla wielokrotności. Dane firmy JJV 2020

 

 1. Dane firmy JJV 2021. Definicja Technologii HydraLuxe®.                
 2. Dane firmy JJV 2021. Soczewki kontaktowe marki ACUVUE®: PVP (poliwinylopirolidon) i jego podobieństwo do mucyn.
 3. Dane firmy JJV 2018. Właściwości materiału: Soczewki kontaktowe marki ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® Plus, ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™ i inne soczewki kontaktowe planowej wymiany.
 4. Dane firmy JJV 2021. Właściwości materiału: Soczewki kontaktowe marki 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® TruEye® i ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe® Technology.
 5. Dane firmy JJV 2015. Minimalna energia tarcia i siły przesuwania po powierzchni soczewki ACUVUE OASYS® 1-Day z technologią HydraLuxe®.
 6. Dane firmy JJV 2018. Soczewki kontaktowe marki ACUVUE®: PVP (poliwinylopirolidon) i jego podobieństwo do mucyn.
 7. Dane firmy JJV 2018. Definicja Technologii HydraLuxe®.
 8. Dane firmy JJV 2021. Twierdzenia dotyczące produktów ACUVUE® OASYS i korzystania z urządzeń cyfrowych (ACUVUE OASYS, ACUVUE OASYS 1-Day i ACUVUE® OASYS with Transitions™).
 9. Dane firmy JJV 2017. Precyzja optyczna soczewek ACUVUE® OASYS 1-Day Contact Lenses z Technologią HydraLuxe®.
 10. Cheng X, Moody K, Xu J, Lesmes L, Hofmann G, Maggio T, Johnson B. Visual Performance of Silicone Hydrogel Daily Disposable Contact Lenses [Właściwości wizualne jednodniowych soczewek silikonowo-hydrożelowych]. Plakat BCLA 2017.
 11. Współczynnik tarcia w rodzinie soczewek kontaktowych ACUVUE OASYS dwutygodniowych oraz jednodniowych w porównaniu do ludzkiej rogówki. Dane JJV 2020.
 12. Dane firmy JJV 2022. Ocena suchości oczu i komfortu dla soczewek kontaktowych marki ACUVUE® OASYS 1-Day w porównaniu do noszonych dotychczas soczewek jednodniowych w populacji badanej, obejmującej użytkowników urządzeń cyfrowych, w tym analizę post-hoc w podgrupie użytkowników urządzeń cyfrowych noszących soczewki przez ponad 8 godzin dziennie.

Na temat prawidłowego noszenia, pielęgnacji i bezpieczeństwa, należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lub odwiedzić naszą stronę internetową https://www.jnjvisioncare.pl/.

 

ACUVUE®, ACUVUE® OASYS 1-Day, HydraLuxe® są znakami towarowymi firmy Johnson & Johnson © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska 2022. PP2022AO1D4789