ACUVUE® OASYS 1-Day z technologią HydraLuxe™ to nowa jednodniowa soczewka kontaktowa przeznaczona dla pacjentów funkcjonujących w wymagających warunkach otoczenia. Soczewka jest wyposażona w Technologię Zintegrowanej Łzy z siecią cząsteczek o właściwościach podobnych do łez, które łączą się z filmem łzowym pacjenta, pomagając ograniczać objawy zmęczenia i suchości oczu.1

1-DAY ACUVUE® OASYS

Parametry soczewek

Promień krzywizny 8,5 mm / średnica 14,3 mm
Promień krzywizny 9,0 mm / średnica 14,3 mm

Więcej

Power ranges

–0.50D to –6.00D (0.25D steps)
–6.50D to –12.00D (0.50D steps)
+0.50D to +6.00D (0.25D steps)
+6.50D to +8.00D (0.50D steps)

-

Zalecany schemat wymiany

Jednodniowy, jednorazowy

Parametry techniczne

 

Materiał senofilcon A
Składnik nawilżający Poliwinylopirolidon (PVP) Technologia HydraLuxe™

Zawartość wody 38%
Promień krzywizny 8,5 mm; 9,0 mm
Średnica 14,3 mm
Zakres mocy –0,50D do –6,00D (co 0,25D)
–6,50D do –12,00D (co 0,50D)
+0,50D do +6,00D (co 0,25D)
+6,50D do +8,00D (co 0,50D)

Grubość w centrum 0,085 mm (–3,00D)
Transmisyjność tlenu (Dk/t)
(z uwzględnieniem efektu brzegowego i granicznego)
121 × 10–9 (dla –3,00D)

Dopływ tlenu rogówki††
(mierzony dla otwartego oka)
98%
Filtr UV (Klasa 1)* 99% UVB, 96% UVA

Znacznik strony Jasnoniebieskie zabarwienie
Znacznik strony (123)
Tryb noszenia i rekomendowany schemat wymiany Jednodniowy, jednorazowy
Opakowanie 30 soczewek

 

1. Dane firmy JJVC 2015, badanie przeprowadzone na próbie 119 użytkowników miękkich soczewek kontaktowych podczas jednego tygodnia stosowania soczewek w trybie dziennym, 81,5% rzadko/nigdy nie doświadczyło zmęczenia oczu.

Wszystkie wartości Dk: Jednostka Fatt w temepraturze 35°C wyznaczone metodą polarograficzną (z uwzględnieniem efektu brzegowego i granicznego).

†† % tlenu docierający do centrum rogowki (otwarte oko); w porównaniu do 100 % dostępnego tlenu bez soczewki; Brennan NA. Beyond flux: Total corneal oxygen consumption as index of corneal oxygenation during CL wear. OVS 2005;82(6):467–72.

* Wszystkie soczewki kontaktowe marki ACUVUE® posiadają filtr UV klasy 1 lub 2, który pomaga chronić rogówkę i wnętrze gałki ocznej przed transmisją szkodliwego promieniowania UV. Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE zastępują okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV, gdyż nie zakrywają całkowicie oczu i okolic wokół nich. Transmisja promieniowania UV mierzona dla soczewek o mocy -1,00D.

Roztwór w blistrze zawiera kwas borowy i tetraboran disodowy (boran sodu) w celu stabilizowania poziomu pH roztworu.

Unikalne korzyści

TECHNOLOGIA ZINTEGROWANEJ ŁZY

Technologia Zintegrowanej Łzy3 to sieć cząsteczek o właściwościach podobnych do łez oraz wysokoprzepuszczalnego uwodnionego silikonu, które łączą się z filmem łzowym pacjenta, pomagając ograniczać objawy zmęczenia i suchości oczu.2

Osiem na dziesięć osób stosujących soczewki kontaktowe ACUVUE® OASYS 1-Day podaje, że uczucie nawilżenia oczu utrzymuje się, a zmęczenie oczu występuje rzadko.2

 

Łatwe mruganie

Prawdopodobną przyczyną, dla której pacjenci preferują soczewki ACUVUE® OASYS 1-Day może być mniejsza energia związana z tarciem pod koniec dnia. Wskaźnik ogólnej preferencji wynosił 2:14 - użytkownicy dwukrotnie częściej wybierali soczewki ACUVUE® OASYS 1-Day niż konkurencyjne jednodniowe miękkie soczewki kontaktowe.

 

DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Nowe soczewki kontaktowe ACUVUE® OASYS 1-Day są wybierane przez użytkowników częściej niż konkurencyjne jednodniowe silikonowo-hydrożelowe soczewki kontaktowe. W badaniu z udziałem 119 pacjentów stosujących oba typy soczewek przez tydzień, pacjenci wykazujący preferencję wybierali ACUVUE® OASYS 1-Day.5​

Dowiedz się więcej z opracowań naukowych:

2. Dane firmy JJVC 2015, badanie przeprowadzone na próbie 119 użytkowników miękkich soczewek kontaktowych podczas jednego tygodnia stosowania soczewek w trybie dziennym, 81,5% rzadko/nigdy nie doświadczyło zmęczenia oczu.

3. Dane firmy JJVCC 2015, HydraLuxe Technology.

4. Dane firmy JJVCC 2015, Minimalna energia związana z tarciem/praca ślizgu po powierzchni soczewki ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe.

5. Dane firmy JJCV 2015. Tygodniowe, randomizowane, maskowane badanie kliniczne w układzie naprzemiennym z wydaniem soczewek diagnostycznych (n=119) użytkownikom miękkich soczewek kontaktowych w USA.