WITAMY

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015r.

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 24 w Warszawie, jako administrator danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony www.jnjvisioncare.pl, przywiązuje wagę do kwestii ochrony prywatności, dlatego też pragniemy przybliżyć Państwu sposób, w jaki gromadzimy dane, wykorzystujemy je i ujawniamy. Polityka prywatności zawiera opis stosowanych przez nas praktyk dotyczących danych, które gromadzimy sami lub które są gromadzone przez naszych usługodawców za pośrednictwem prowadzonej i kontrolowanej przez nas witryny internetowej lub własności internetowej (w tym, na przykład, witryny lub aplikacji mobilnego Internetu), za pomocą której uzyskali Państwo dostęp do niniejszej Polityki prywatności (każde z nich zwane „Witryną”). Przekazując nam dane osobowe lub korzystając z Witryny, akceptują Państwo warunki Polityki prywatności.

 

GROMADZENIE DANYCH

Przekazywane dane

W niektórych miejscach Witryny możecie Państwo być proszeni o podanie danych osobowych, umożliwiających Państwu korzystanie z określonych funkcjonalności (takich jak subskrypcja biuletynów, uzyskanie porad/wskazówek lub przetworzenie zamówień) lub udział w określonych akcjach (takich jak loterie lub inne promocje). Będziecie Państwo informowani o tym, które dane są wymagane, a które fakultatywne.

Możemy łączyć podane przez Państwa dane z innymi uzyskanymi od Państwa danymi, zarówno w sieci, jak i poza siecią, w tym, na przykład, z historią Państwa zakupów. Możemy je również łączyćz otrzymanymi przez nas informacjami na Państwa temat, pochodzącymi z innych źródeł, takich jak inne spółki operacyjne Johnson & Johnson, dostępne publicznie źródła informacji (w tym informacje pochodzące z profili w mediach społecznościowych, udostępnianych publicznie), a także inne osoby trzecie.

 

Pasywne gromadzenie i wykorzystywanie danych

Gdy poruszają się Państwo po Witrynie, może zachodzić pasywne gromadzenie niektórych danych (gromadzonych bez aktywnego przekazywania przez Państwa informacji) za pomocą różnych techniki środków, takich jak adresy protokołów internetowych, pliki „cookie”, znaczniki internetowe, może także zachodzić gromadzenie danych nawigacyjnych.

Proszę zapoznać się z Polityką dotyczącą plików „cookie” oraz przejrzeć panel ustawień dla plików „cookie”, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat tych plików i innych technik śledzenia stosowanych w naszej Witrynie. Wspomniana polityka zawiera także informacje o tym, w jaki sposób można wyłączyć pliki „cookie” i techniki śledzenia, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich stosowanie. W przypadku gdy nie wyłączą Państwo plików „cookie” ani innych technik śledzenia, uznamy to za zgodę na ich stosowanie.

 

W jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy dane

Wykorzystujemy i ujawniamy dane przekazane nam przez Państwa w sposób, w jaki to Państwu przedstawiliśmy na etapie ich przekazywania.

Ponadto wykorzystujemy informacje otrzymane od Państwa lub dotyczące Państwa:

  • aby udzielić odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa zapytania oraz spełnić Państwa prośby dotyczące, między innymi, przesłania Państwu żądanych dokumentów lub powiadomień e-mail;
  • aby wysyłać Państwu ważne informacje dotyczące naszej wzajemnej relacji lub Witryny, zmiany naszych warunków i polityk i/lub inne informacje o charakterze administracyjnym; oraz
  • na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, na przykład w celu przeprowadzania analizy danych, audytów, prac rozwojowych nad nowymi produktami, ulepszenia naszej witryny internetowej, poprawy naszych produktów i usług, określenia trendów użytkowania Witryny, personalizacji korzystania przez Państwa z Witryny poprzez prezentację indywidualnie dostosowanych produktów i ofert, a także na potrzeby oceny skuteczności naszych kampanii promocyjnych.

Ponadto przekazujemy dane zgromadzone za pośrednictwem Witryny:

  • naszym podmiotom powiązanym w celach opisanych w Polityce prywatności;
  • naszym partnerom zewnętrznym, wspólnie z którymi oferujemy akcje promocyjnez wykorzystaniem wspólnej marki lub wspólnego marketingu;
  • naszym usługodawcom zewnętrznym świadczącym usługi, do których zalicza się utrzymywanie i moderowanie witryn internetowych, utrzymywanie aplikacji mobilnych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, zapewnianie infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi z zakresu dostawy poczty elektronicznej i poczty bezpośredniej, obsługa kart kredytowych, usługi audytowe i inne usługi, aby umożliwić im świadczenie tych usług; oraz
  • osobom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, dokonania cesji, przeniesienia lub innego rozdysponowania całością lub jakąkolwiek częścią naszego przedsiębiorstwa, aktywów lub akcji (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym postępowaniem).

Ponadto wykorzystujemy i ujawniamy dane zgromadzone za pośrednictwem Witryny w zakresie, w naszym przekonaniu, niezbędnym lub stosownym: (a) dopuszczanym obowiązującym prawem, w tym przepisami prawa obowiązującymi poza krajem Państwa zamieszkania; (b) aby zastosować się do procesu prawnego; (c) w odpowiedzi na żądania organów publicznych i państwowych, w tym organów publicznych i państwowych poza krajem Państwa zamieszkania; (d) aby wyegzekwować nasze warunki; (e) aby chronić naszą działalność lub działalność naszych podmiotów powiązanych; (f) aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność naszą i/lub naszych podmiotów powiązanych, Państwa lub innych osób; oraz (g) abyśmy mogli ubiegać się o dostępne środki zaradcze lub o ograniczenie ewentualnych, ponoszonych przez nas szkód. Możemy również wykorzystywać i ujawniać dane zgromadzone za pośrednictwem Witryny na inne sposoby, za Państwa zgodą.

W sytuacjach, w których jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, przed udostępnieniem Państwa danych innym podmiotom, w tym także podmiotom wymienionym w treści niniejszej Polityki, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie na to zgody.

Wykorzystujemy i ujawniamy gromadzone dane również w sposób pasywny, zgodnie z opisem zawartym w powyższym punkcie: „Pasywne gromadzenie i wykorzystywanie danych”, a także we wszelkich innych celach, za wyjątkiem gdy obowiązujące prawo wymaga inaczej (na przykład, jeżeli zobowiązani jesteśmy traktować dane jako dane osobowe). Ponadto możemy w dowolnym celu wykorzystywać i ujawniać dane będące w postaci uniemożliwiającej identyfikację konkretnej osoby. W przypadku połączenia danych w postaci uniemożliwiającej identyfikację konkretnej osoby z danymi, które umożliwiają taką identyfikację (na przykład połączenia Państwa nazwiska z Państwa lokalizacją geograficzną), będziemy traktować połączone dane jako dane osobowe tak długo, jak długo będą one ze sobą połączone.

 

WITRYNY I USŁUGI OSÓB TRZECICH

 

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy ochrony prywatności, informacji ani innych praktyk osób trzecich, w tym osób trzecich prowadzących jakąkolwiek witrynę lub własność internetową (taką jak, choć nie wyłącznie, aplikacja), udostępnianą za pośrednictwem tej Witryny lub za pomocą linka umieszczonego na tej Witrynie i nie odpowiadamy za powyższe. Udostępnienie lub umieszczeniew Witrynie linka do jakiejkolwiek tego rodzaju witryny lub własności nie oznacza jej poparcia z naszej strony ani ze strony naszych podmiotów powiązanych.

 

bezpieczeństwo

 

Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne służące ochronie kontrolowanych przez nas danych osobowych. Niestety, nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa przesyłania danych w Internecie ani systemu przechowywania danych. Jeżeli w Państwa przekonaniu Państwa interakcja z nami przestała być bezpieczna (na przykład, jeżeli w Państwa odczuciu doszło do włamania na posiadane u nas konto), prosimy o niezwłoczne zawiadomienie nas o powstałym problemie, korzystając z danych kontaktowych w poniższym punkcie: „Jak się z nami skontaktować”.

 

OPCJE I DOSTĘP

Opcje dotyczące wykorzystywania i ujawniania danych osobowych

Oferujemy Państwu opcje dotyczące wykorzystywania i ujawniania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingowe. Mogą Państwo wybrać opcję:

  • otrzymywania informacji marketingowych: jeżeli chcą Państwo zrezygnowaćz otrzymywania od nas w przyszłości informacji marketingowych, mogą Państwo zrezygnować z takiej opcji, kontaktując się z nami wysyłając wiadomość e-mail pod adres vispl@its.jnj.com. W przesłanej do nas wiadomości prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, wskazanie rodzaju bądź rodzajów informacji marketingowych, z otrzymywania których chcą Państwo zrezygnować oraz podać adres bądź adresy, na które informacje te są wysyłane. Na przykład, jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail lub poczty bezpośredniej o charakterze marketingowym, proszę to napisać, z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub adresu pocztowego. Ponadto mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji, zawartymi w każdej tego rodzaju wiadomości.
  • otrzymywania powiadomień: jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas w przyszłości powiadomień, mogą Państwo zrezygnować z tej opcji, kontaktując się z nami wysyłając wiadomość e-mail pod adres vispl@its.jnj.com. W przesłanej do nas odpowiedzi prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu, pod którym otrzymują Państwo od nas powiadomienia.
  • przekazywania danych osobowych podmiotom powiązanym i partnerom zewnętrznym: Jeśli chcą Państwo wycofać swoją zgodę na dalsze udostępnianie danych osobowych naszym podmiotom powiązanym i/lub partnerom zewnętrznym na ich potrzeby marketingowe, mogą Państwo zrezygnować z tej opcji, kontaktując się z nami wysyłając wiadomość e-mail pod adres vispl@its.jnj.com. W przesłanej do nas odpowiedzi, prosimy o napisanie, że nie chcą Państwo, abyśmy przekazywali Państwa dane osobowe naszym podmiotom powiązanym i/lub partnerom zewnętrznym na ich potrzeby marketingowe, z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.)

Postaramy się spełnić Państwa prośbę bądź prośby tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji zgodnie z powyższym opisem, nie będziemy mogli usunąć Państwa danych osobowych z baz danych naszych podmiotów powiązanych, którym już przekazaliśmy Państwa dane (tzn. na dzień wprowadzenia w życie Państwa prośby o rezygnację). Prosimy także przyjąć do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze marketingowym, nadal będziemy wysyłać istotne wiadomości dotyczące transakcji i kwestii administracyjnych, z których otrzymywania nie mogą Państwo zrezygnować.

 

W jaki sposób można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmieniać je lub usuwać

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, poprawić, zaktualizować lub usunąć dane osobowe przekazane przez Państwa za pośrednictwem naszej Witryny, prosimy o wiadomości e-mail z odpowiednią prośbą na adres vispl@its.jnj.com. Postaramy się spełnić Państwa prośbę tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w Polityce prywatności, chyba że prawo wymaga bądź dopuszcza dłuższy okres przechowywania danych lub gdy jest to konieczne, aby wypełnić zobowiązanie prawne.

 

korzystanie z witryny przez OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia, w związku z czym prosimy, aby osoby te nie przekazywały Danych osobowych za pośrednictwem tej Witryny.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy placówki lub usługodawców, dlatego też korzystając z naszej Witryny lub udzielając nam pozwolenia (tam, gdzie wymaga tego prawo), zgadzają się Państwo na przekazywanie danych do krajów leżących poza granicami kraju Państwa zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać zasady ochrony danych inne niż w Państwa kraju. Jednakże przekazanie Państwa danych do kraju niezapewniającego poziomu ochrony danych osobowych odpowiedniego do wymaganego na terytorium Polski będzie mogło mieć miejsce wyłącznie po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń w państwie docelowym i przy zachowaniu wymogów określonych w polskich przepisach o ochronie danych osobowych.

 

DANE WRAŻLIWE

O ile wyraźnie tego nie zażądamy lub o to nie poprosimy, prosimy o nieprzesyłanie oraz nieujawnianie nam jakichkolwiek danych osobowych o charakterze wrażliwym (takich jak informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wyznania lub innych przekonań, stanu zdrowia, przeszłości kryminalnej lub przynależności do związku zawodowego) zarówno w Witrynie, jak i za jej pośrednictwem ani w inny sposób. W przypadku ewentualnego zażądania lub poproszenia przez nas o podanie danych wrażliwych, będzie się to odbywać za Państwa pisemną zgodą lub w sytuacji, w której jest to dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Możemy wprowadzać zmiany w Polityce prywatności. Informacja na temat ostatniej aktualizacji Polityki prywatności znajduje się w opisie na górze strony: „Ostatnia aktualizacja”. Zmiany w Polityce prywatności zaczną obowiązywać po opublikowaniu w Witrynie zmienionej Polityki prywatności. Fakt korzystania przez Państwa z Witryny po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zmienionej Polityki prywatności.

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony prywatności prosimy o kontakt.
Johnson & Johnson Vision Care oddział Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Iłżecka 24 02-135 Warszawa, adres e-mail: vispl@its.jnj.com