Właściwy płyn do soczewek kontaktowych może znacząco wpłynąć na komfort noszenia soczewek przez Twoich pacjentów1-3

Płyn ACUVUE™ RevitaLens Dezynfekuje tak skutecznie jak nadtlenek wodoru, jednocześnie zapewniając prostotę użycia i całodzienny komfort zaawansowanego, wielofunkcyjnego płynu do soczewek.4-6 Dzięki ACUVUE™ RevitaLens MPDS możesz mieć pewność, że Twoi pacjenci doświadczą wyjątkowej dezynfekcji i całodziennego komfortu.2,4-7

Acuvue Revitalens
Omówienie produktu

Płyn ACUVUE™ RevitaLens MPDS dostarcza:

  • Technologia podwójnej dezynfekcji zapewnia szerokie spektrum działania przeciwko drobnoustrojom określonym w standardach ISO porównywalne z systemami opartymi na nadtlenku wodoru4-6
  • Działa przeciwko Acanthamoeba. Zabija ponad 99,9% obydwu postaci tego pierwotniaka (in vitro).5,6
  • Komfort użytkowania przez cały dzień 2,7-8
  • Doskonały do soczewek ACUVUE® i innych wiodących marek9
  • Z pełnym przekonaniem polecaj ACUVUE™ RevitaLens MPDS swoim użytkownikom miękkich (hydrofilnych) soczewek kontaktowych wielokrotnego użytku - szczególnie tym, którzy używają soczewek marki ACUVUE®.1-3

 

Co warto wiedzieć o płynie ACUVUE™ RevitaLens MPDS

ACUVUE™ RevitaLens MPDS zabija trofozoity Acanthamoeba tak, jak roztwory oparte na nadtlenku wodoru (in vitro)5-6

Obrazowanie żywych trofozoitów Acanthamoeba castellanii poddanych działaniu różnych płynów pielęgnacyjnych przez okres 6 godzin◊5-6

◊Badanie in-vitro porównujące działanie wielofunkcyjnego płynu pielęgnacyjnego ACUVUE™ RevitaLens z produktami konkurencyjnych marek miało na celu pokazanie czasu, który potrzebują płyny pielęgnacyjne różnych marek, aby wyeliminować żywe, będące w fazie wzrostu komórki Acanthamoeba castellanii.
+W badaniu przetestowano 6 płynów wielofunkcyjnych. Wyniki przedstawiono dla produktów, które nadal są komercyjnie dostępne.

^Badanie wielofunkcyjne, otwarte, przeprowadzone w Europie i USA (n=2.979).

1. Dane firmy JJV 2017. Badanie kompatybilności i skuteczności klinicznej OcuTec® MPDS z soczewkami ACUVUE® (dwutygodniowe badanie z senofilconem A i galyfilconem A, n=203 użytkowników miękkich soczewek kontaktowych; 1-miesięczne badanie z użytkownikami noszącymi miękkie soczewki toryczne w dzień, z senofilconem C, n=130 użytkowników miękkich soczewek; badanie laboratoryjne in vitro z wielorazowymi soczewkami marki ACUVUE®).

2. Dane firmy JJV 2017. Wieloośrodkowe badanie trwające 1 miesiąc, z przekazaniem pacjentom soczewek torycznych z senofilconem C, z RevitaLens OcuTec MPDS, noszenie przez 30 dni. N=130 użytkowników noszących regularnie miękkie soczewki toryczne w USA.

3. Dane firmy JJV. 2012 do 2015. Testy laboratoryjne z RevitalensOcuTec MPDS oraz soczewkami wielorazowymi (senofilcon A, senofilcon C, etafilcon A & galyfilcon A). (por: addendum str. 13, aby poznać szczegóły tych 4 raportów).

4. Heaselgrave W, Kilvington S, Lonnen J. Efficacy of contact lens care solutions against clinical microorganisms / Skuteczność płynów do soczewek w zwalczaniu drobnoustrojów klinicznych [abstrakt 56]. W: Abstrakty z corocznej konferencji klinicznej BCLA 2011. Manchester, UK; 2011:34(1); S30.

5. Nikolic M, Kilvington S, Brady N, et al. Comparative efficacy of new contact lens care solutions against bacteria, fungi and Acanthamoeba / Porównanie skuteczności nowych płynów do soczewek przeciwko bakteriom, grzybom oraz Acanthamoeba [Abstrakt 59]. W: Abstrakty z corocznej konferencji klinicznej BCLA 2011. Manchester, UK; 2011:34(1); S31.

6. Kilvington S, Huang L, Kao E, et al. Development of a new contact lens multipurpose solution: Comparative analysis of microbiological, biological and clinical performance. J Optom 2010;3(3):134-142.

7. Berntsen DA, Hickson-Curran SB, Jones LW, et al. Subjective Comfort and Physiology with Modern Contact Lens Care Products. Optom Vis Sci. 2016;93(8):809-819.

8. Dane firmy JJV 2016. Wieloośrodkowe jednomiesięczne badanie stosowania torycznych soczewek kontaktowych (w trybie dziennym), wykonanych z comfilconu A oraz płynu odkażającego Revitalens OcuTec. N=95 dotychczasowych użytkowników miękkich torycznych soczewek kontaktowych z USA.

9. Dane firmy JJV 2018. Badanie kompatybilności i skuteczności klinicznej RevitaLens MPDS z wielorazowymi soczewkami marki ACUVUE®.

10. Kilvington S, Powell CH, Lam A, et al. Antimicrobial efficacy of multi-purpose contact lens disinfectant solutions following evaporation/Skuteczność zwalczania drobnoustrojów wielofunkcyjnych płynów do soczewek po odparowaniu. Cont Lens Anterior Eye 2011;34(4):183-187.

11. Tarantino N, Kao E, Huang L, et al. A clinical safety and acceptability evaluation of a novel multi-purpose disinfecting solution / Badanie klinicznego bezpieczeństwa i dopuszczalności nowych,wielofunkcyjnych płynów odkażających [abstrakt 60]. W: Abstrakty z 34. corocznej konferencji klinicznej BCLA, Birmingham, 2010. Cont Lens Anterior Eye 2010;33:256-300.

12. Tilia D, Lazon de la Jara P, Weng R, et al. Clinical evaluation of a new contact lens solution when used in conjunction with two silicone hydrogel lenses during short term wear / Ocena kliniczna nowy chpłynów do soczewek używanych w połączeniu z dwoma rodzajami soczewek silikonowo-hydrożelowych przy noszeniu krótkoterminowym [abstrakt 31]. W: Abstrakty z 34. corocznej konferencji klinicznej BCLA, Birmingham, 2010. Cont Lens Anterior Eye 2010;33:256-300.

13. Owen JP. Global RevitaLens Experience and Acceptance Trial / Globalne doświadczenia z RevitaLens i próba dopuszczenia (GREAT Trial) [abstrakt 4720]. W: Association for Research in Vision and Ophthalmology / Stowarzyszenie na rzecz badań wzroku i okulistyki. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012;53(14):13-6954.
 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa: ACUVUE™ RevitaLens MPDS jest wskazany do pielęgnacji miękkich (hydrofilowych) soczewek kontaktowych, w tym soczewek silikonowo-hydrożelowych. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym ostrzeżenia i środki ostrożności, można znaleźć w instrukcji użytkowania. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne zakażenie lub uszczerbek oczu.

W przypadku wystąpienia podrażnienia oczu należy natychmiast zaprzestać noszenia soczewek i skontaktować się ze specjalistą.

ACUVUE® i ACUVUE™ RevitaLens są znakami towarowymi firmy Johnson & Johnson © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska 2022. PP2022AVRL4104

Korzyści

Ochrona dla Twoich pacjentów

ACUVUE™ RevitaLens MPDS zapewnia trwałe działanie przeciw drobnoustrojom w pojemniku na soczewki – nawet po częściowym odparowaniu.+10  Skutecznie zabija drobnoustroje oraz bakterie, pozostając przy tym delikatnym dla oka.11,12

+W badaniu przetestowano 6 płynów wielofunkcyjnych. Wyniki przedstawiono dla produktów, które nadal są komercyjnie dostępne.

 

Komfort dla Twoich pacjentów

ACUVUE™ RevitaLens MPDS zapewnia komfort użytkowania przez cały dzień.2,7-8

  • 90% pacjentów przyznaje, że płyn ACUVUE™ RevitaLens MPDS jest skuteczny w utrzymaniu uczucia komfortu przy noszeniu soczewek^13
  • Prawie 94% pacjentów uznało płyn ACUVUE™ RevitaLens MPDS za skuteczny w utrzymaniu czystości soczewek^13

 

Sprawdzona i przetestowana formuła, na której mogą polegać zarówno pacjenci, jak i specjaliści ochrony wzroku 1-3

Oferowanie kompatybilnych płynów do soczewek jest ważnym elementem opieki nad pacjentami, którzy używają soczewek kontaktowych.1-3  W badaniach klinicznych kombinacja ACUVUE™ RevitaLens MPDS i soczewek kontaktowych marki ACUVUE® dała następujące wyniki:

  • Całodzienny komfort2,7-8
  • Zdrowa fizjologia oka13


ACUVUE™ RevitaLens MPDS to sterylny, buforowany roztwór wodny o składzie: Aleksydyna 0.00016%, polikwaterinum-1 0.0003%, kwas borowy, boran sodu dziesięciowodny, TETRONIC 904, edetynian disodu (EDTA), cytrynian trójsodowy dwuwodny, chlorek sodu i woda oczyszczona.

 

Wielofunkcyjny płyn dezynfekujący ACUVUE™ RevitaLens Multi-Purpose służy do czyszczenia, płukania, dezynfekcji i przechowywania oraz nawilżania miękkich soczewek kontaktowych, usuwa osady powierzchniowe, w tym lipidowe i białkowe.

◊Badanie in-vitro porównujące działanie wielofunkcyjnego płynu pielęgnacyjnego ACUVUE™ RevitaLens z produktami konkurencyjnych marek miało na celu pokazanie czasu, który potrzebują płyny pielęgnacyjne różnych marek, aby wyeliminować żywe, będące w fazie wzrostu komórki Acanthamoeba castellanii.
+W badaniu przetestowano 6 płynów wielofunkcyjnych. Wyniki przedstawiono dla produktów, które nadal są komercyjnie dostępne.

^Badanie wielofunkcyjne, otwarte, przeprowadzone w Europie i USA (n=2.979).

1. Dane firmy JJV 2017. Badanie kompatybilności i skuteczności klinicznej OcuTec® MPDS z soczewkami ACUVUE® (dwutygodniowe badanie z senofilconem A i galyfilconem A, n=203 użytkowników miękkich soczewek kontaktowych; 1-miesięczne badanie z użytkownikami noszącymi miękkie soczewki toryczne w dzień, z senofilconem C, n=130 użytkowników miękkich soczewek; badanie laboratoryjne in vitro z wielorazowymi soczewkami marki ACUVUE®).

2. Dane firmy JJV 2017. Wieloośrodkowe badanie trwające 1 miesiąc, z przekazaniem pacjentom soczewek torycznych z senofilconem C, z RevitaLens OcuTec MPDS, noszenie przez 30 dni. N=130 użytkowników noszących regularnie miękkie soczewki toryczne w USA.

3. Dane firmy JJV. 2012 do 2015. Testy laboratoryjne z RevitalensOcuTec MPDS oraz soczewkami wielorazowymi (senofilcon A, senofilcon C, etafilcon A & galyfilcon A). (por: addendum str. 13, aby poznać szczegóły tych 4 raportów).

4. Heaselgrave W, Kilvington S, Lonnen J. Efficacy of contact lens care solutions against clinical microorganisms / Skuteczność płynów do soczewek w zwalczaniu drobnoustrojów klinicznych [abstrakt 56]. W: Abstrakty z corocznej konferencji klinicznej BCLA 2011. Manchester, UK; 2011:34(1); S30.

5. Nikolic M, Kilvington S, Brady N, et al. Comparative efficacy of new contact lens care solutions against bacteria, fungi and Acanthamoeba / Porównanie skuteczności nowych płynów do soczewek przeciwko bakteriom, grzybom oraz Acanthamoeba [Abstrakt 59]. W: Abstrakty z corocznej konferencji klinicznej BCLA 2011. Manchester, UK; 2011:34(1); S31.

6. Kilvington S, Huang L, Kao E, et al. Development of a new contact lens multipurpose solution: Comparative analysis of microbiological, biological and clinical performance. J Optom 2010;3(3):134-142.

7. Berntsen DA, Hickson-Curran SB, Jones LW, et al. Subjective Comfort and Physiology with Modern Contact Lens Care Products. Optom Vis Sci. 2016;93(8):809-819.

8. Dane firmy JJV 2016. Wieloośrodkowe jednomiesięczne badanie stosowania torycznych soczewek kontaktowych (w trybie dziennym), wykonanych z comfilconu A oraz płynu odkażającego Revitalens OcuTec. N=95 dotychczasowych użytkowników miękkich torycznych soczewek kontaktowych z USA.

9. Dane firmy JJV 2018. Badanie kompatybilności i skuteczności klinicznej RevitaLens MPDS z wielorazowymi soczewkami marki ACUVUE®.

10. Kilvington S, Powell CH, Lam A, et al. Antimicrobial efficacy of multi-purpose contact lens disinfectant solutions following evaporation/Skuteczność zwalczania drobnoustrojów wielofunkcyjnych płynów do soczewek po odparowaniu. Cont Lens Anterior Eye 2011;34(4):183-187.

11. Tarantino N, Kao E, Huang L, et al. A clinical safety and acceptability evaluation of a novel multi-purpose disinfecting solution / Badanie klinicznego bezpieczeństwa i dopuszczalności nowych,wielofunkcyjnych płynów odkażających [abstrakt 60]. W: Abstrakty z 34. corocznej konferencji klinicznej BCLA, Birmingham, 2010. Cont Lens Anterior Eye 2010;33:256-300.

12. Tilia D, Lazon de la Jara P, Weng R, et al. Clinical evaluation of a new contact lens solution when used in conjunction with two silicone hydrogel lenses during short term wear / Ocena kliniczna nowy chpłynów do soczewek używanych w połączeniu z dwoma rodzajami soczewek silikonowo-hydrożelowych przy noszeniu krótkoterminowym [abstrakt 31]. W: Abstrakty z 34. corocznej konferencji klinicznej BCLA, Birmingham, 2010. Cont Lens Anterior Eye 2010;33:256-300.

13. Owen JP. Global RevitaLens Experience and Acceptance Trial / Globalne doświadczenia z RevitaLens i próba dopuszczenia (GREAT Trial) [abstrakt 4720]. W: Association for Research in Vision and Ophthalmology / Stowarzyszenie na rzecz badań wzroku i okulistyki. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012;53(14):13-6954.
 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa: ACUVUE™ RevitaLens MPDS jest wskazany do pielęgnacji miękkich (hydrofilowych) soczewek kontaktowych, w tym soczewek silikonowo-hydrożelowych. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym ostrzeżenia i środki ostrożności, można znaleźć w instrukcji użytkowania. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne zakażenie lub uszczerbek oczu.

W przypadku wystąpienia podrażnienia oczu należy natychmiast zaprzestać noszenia soczewek i skontaktować się ze specjalistą.

ACUVUE® i ACUVUE™ RevitaLens są znakami towarowymi firmy Johnson & Johnson © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska 2022. PP2022AVRL4104