1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

Parametry techniczne

Promień krzywizny – 8.4 mm

Średnica – 14.3 mm

Zakres mocy

-9.00D do +6.00D (co 0.25D)

Więcej

Addycja

Low (+0.75D do +1.25D)

Mid  (+1.50D do +1.75D)

High (+2.00D do +2.50D)

-

Rekomendowany system wymiany

Jednodniowy, jednorazowy

Omówienie produktu

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL to numer 1 na świecie wśród progresywnych soczewek kontaktowych.† 

†Źródło: Euromonitor International Limited; na podstawie badania przeprowadzonego w sierpniu 2021; słowa „świat” i „globalnie” odnoszą się do rynków odpowiadających za 76% wszystkich jednodniowych soczewek kontaktowych w 2020 r. (sprzedaż detaliczna).

 

Soczewki 1-DAY ACUVUE® MOIST łączą w sobie innowacje EYE-INSPIRED™ dla wyjątkowego widzenia w zasięgu ręki.#2 

#Wszystkie soczewki marki ACUVUE® posiadają filtr UV klasy 1 lub 2, który pomaga zapewnić ochronę przed przenikaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego do rogówki i położonych głębiej struktur oka. OSTRZEŻENIE: Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE mogą zastępować okularów przeciwsłonecznych chroniących przed promieniowaniem UV lub gogli ochronnych, ponieważ nie zakrywają całkowicie oka ani okolic oczu. Należy stosować okulary chroniące oczy przed promieniowaniem UV,zgodnie z zaleceniami specjalisty. UWAGA: Długotrwały kontakt z promieniowaniem UV jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia zaćmy. Oddziaływanie jest uzależnione od kilku czynników, w tym środowiskowych (wysokość nad poziomem morza, geografia, pokrywa chmur) i osobistych (zakres i charakterystyka aktywności poza domem). Soczewki kontaktowe z filtrem UV pomagają zapewnić ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dotychczas nie przeprowadzono jednak badań klinicznych, które wykazałyby, że noszenie soczewek kontaktowych z filtrem UV obniża ryzyko rozwoju zaćmy lub innych chorób oczu. Dodatkowych informacji udzielają specjaliści ochrony wzroku .

 

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL posiadają JEDYNĄ w swoim rodzaju technologię, która w unikalny sposób optymalizuje konstrukcję optyczną do wielkości źrenicy, w zależności od wieku i mocy refrakcji:1

 • Zbadaj refrakcję i sięgnij po 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL
 • Korzystając z prostego przewodnika dopasowania, 4 na 5 pacjentom dopasowuje się soczewki z powodzeniem, przy pomocy jednej lub dwóch soczewek diagnostycznych3

◊Ogółem trzy soczewki
 

Roztwór w blistrze zawiera kwas borowy i tetraboran disodowy (boran sodu) w celu stabilizowania poziomu pH roztworu.

*W porównaniu do wcześniejszej konstrukcji multifoklanej JJV; technologia jest optymalnie dostosowana do parametrów wady refrakcji i mocy addycji oraz różnych odległości wzrokowych i warunków oświetlenia.

†Źródło: Euromonitor International Limited; na podstawie badania przeprowadzonego w sierpniu 2021; słowa „świat” i „globalnie” odnoszą się do rynków odpowiadających za 76% wszystkich jednodniowych soczewek kontaktowych w 2020 r. (sprzedaż detaliczna).

§www.clinicaltrials.gov to strona internetowa prowadzona przez NIH. W oparciu o przegląd z dnia 23 października 2020 r. wszystkich zakończonych badan miękkich soczewek konktaktowych z opublikowanymi wynikami. 1-DAY ACUVUE MOIST jest jedyną soczewką, w której w 1-letnim badaniu odnotowano zero poważnych zdarzeń niepożądanych. Przegląd przeprowadzony na dzień 23 października 2020 roku.

^Ten rejestr obserwacyjny opierał się na zgłoszeniach pacjentów dotyczących objawowych zdarzeń niepożądanych, które skłoniły ich do poszukiwania opieki klinicznej. Wyniki te należy rozpatrywać w połączeniu z innymi wynikami klinicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności jednodniowych soczewek kontaktowych etafilcon A, które również wykazują niski odsetek takich zdarzeń. Mimo, że w tym badaniu nie odnotowano objawowych zdarzeń naciekowych, zdarzenia takie mogą wystąpić i wystąpiły w przypadku soczewek jednodniowych, w tym 1-DAY ACUVUE® MOIST, co zostało odnotowane w etykiecie produktu.

# Wszystkie soczewki marki ACUVUE® posiadają filtr UV klasy 1 lub 2, który pomaga zapewnić ochronę przed przenikaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego do rogówki i położonych głębiej struktur oka. OSTRZEŻENIE: Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE mogą zastępować okularów przeciwsłonecznych chroniących przed promieniowaniem UV lub gogli ochronnych, ponieważ nie zakrywają całkowicie oka ani okolic oczu. Należy stosować okulary chroniące oczy przed promieniowaniem UV,zgodnie z zaleceniami specjalisty. UWAGA: Długotrwały kontakt z promieniowaniem UV jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia zaćmy. Oddziaływanie jest uzależnione od kilku czynników, w tym środowiskowych (wysokość nad poziomem morza, geografia, pokrywa chmur) i osobistych (zakres i charakterystyka aktywności poza domem). Soczewki kontaktowe z filtrem UV pomagają zapewnić ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dotychczas nie przeprowadzono jednak badań klinicznych, które wykazałyby, że noszenie soczewek kontaktowych z filtrem UV obniża ryzyko rozwoju zaćmy lub innych chorób oczu. Dodatkowych informacji udzielają specjaliści ochrony wzroku.

$Wszystkie wartości Dk wyrażone są w jednostkach Fatt (x10-11(cm2/sec)(ml O2/ml x mm Hg) dla 35°C. Wartości uzyskano metodą polarograficzną. Uwzględniono efekt graniczny i efekt brzegowy. Dk/t dla soczewki -3,00 D (x10-9(cm/sec)(ml O2 x mmHg)).

◊Ogółem trzy soczewki.

 1. Dane firmy JJV 2022. ACUVUE® PUPIL OPTIMISED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features and Associated Benefits.
 2. Dane firmy JJV 2020. INNOWACJE marki ACUVUE® EYE-INSPIRED™.
 3. Dane firmy JJV 2015. Twierdzenie dotyczące dopasowania i wykonania 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL.
 4. Chalmers RL, Hickson-Curran SB, Keay L, et al. Rates of adverse effects with hydrogel and silicone hydrogel daily disposable lenses in a large post-market surveillance registry: the TEMPO registry. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2015;56(1):654-663. doi: 10.1167/iovs.14-15582.
 5. Dane firmy JJV 2018. Właściwości materiałów oraz aspekty projektowania soczewek: 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL oraz innych jednodniowych soczewek dla pacjentów prezbiopijnych.
 6. Dane firmy JJV 2014. 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL Designed for the Aging Eye.
 7. Dane firmy JJV 2021. Opis technologii podwójnego działania oraz „warstwy wilgoci” w rodzinie soczewek 1-DAY ACUVUE® MOIST.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa: soczewki kontaktowe ACUVUE® są wskazane do korekcji wzroku. Podobnie jak w przypadku wszystkich soczewek kontaktowych, mogą wystąpić problemy z oczami, w tym owrzodzenie rogówki. U niektórych użytkowników może występować lekkie podrażnienie, swędzenie lub dyskomfort. Soczewek kontaktowych nie należy stosować w przypadku infekcji oka lub innych chorób oczu lub w przypadku choroby ogólnoustrojowej, która może mieć wpływ na oko. Aby uzyskać pełne informacje, w tym przeciwwskazania, środki ostrożności i działania niepożądane, należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lub odwiedzić stronę internetową https://www.jnjvisioncare.pl/important-safety-information. Znaki towarowe prezentowanych produktów należą do: Johnson & Johnson. Reklama prowadzona przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych. Polska 2023. PP20231DAVM4156

Główne informacje dla pacjenta

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL to numer 1 na świecie wśród progresywnych soczewek kontaktowych. Doświadczenie rynkowe i badania kliniczne potwierdzają doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa.§^4 Soczewki 1-DAY ACUVUE® MOIST łączą w sobie innowacje EYE-INSPIRED™ dla wyjątkowego widzenia w zasięgu ręki:#2

 • Zoptymalizowana strefa optyczna2
 • Przeciwutleniacze zwiększające komfort2
 • Filtr UV dla zdrowia oczu#2
 • Składnik nawilżający wbudowany w soczewkę2
 • Łagodna krawędź soczewki2

†Źródło: Euromonitor International Limited; na podstawie badania przeprowadzonego w sierpniu 2021; słowa „świat” i „globalnie” odnoszą się do rynków odpowiadających za 76% wszystkich jednodniowych soczewek kontaktowych w 2020 r. (sprzedaż detaliczna).
§www.clinicaltrials.gov to strona internetowa prowadzona przez NIH. W oparciu o przegląd z dnia 23 października 2020 r. wszystkich zakończonych badan miękkich soczewek konktaktowych z opublikowanymi wynikami. 1-DAY ACUVUE MOIST jest jedyną soczewką, w której w 1-letnim badaniu odnotowano zero poważnych zdarzeń niepożądanych. Przegląd przeprowadzony na dzień 23 października 2020 roku.
^Ten rejestr obserwacyjny opierał się na zgłoszeniach pacjentów dotyczących objawowych zdarzeń niepożądanych, które skłoniły ich do poszukiwania opieki klinicznej. Wyniki te należy rozpatrywać w połączeniu z innymi wynikami klinicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności jednodniowych soczewek kontaktowych etafilcon A, które również wykazują niski odsetek takich zdarzeń. Mimo, że w tym badaniu nie odnotowano objawowych zdarzeń naciekowych, zdarzenia takie mogą wystąpić i wystąpiły w przypadku soczewek jednodniowych, w tym 1-DAY ACUVUE® MOIST, co zostało odnotowane w etykiecie produktu.
#Wszystkie soczewki marki ACUVUE® posiadają filtr UV klasy 1 lub 2, który pomaga zapewnić ochronę przed przenikaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego do rogówki i położonych głębiej struktur oka. OSTRZEŻENIE: Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE mogą zastępować okularów przeciwsłonecznych chroniących przed promieniowaniem UV lub gogli ochronnych, ponieważ nie zakrywają całkowicie oka ani okolic oczu. Należy stosować okulary chroniące oczy przed promieniowaniem UV,zgodnie z zaleceniami specjalisty. UWAGA: Długotrwały kontakt z promieniowaniem UV jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia zaćmy. Oddziaływanie jest uzależnione od kilku czynników, w tym środowiskowych (wysokość nad poziomem morza, geografia, pokrywa chmur) i osobistych (zakres i charakterystyka aktywności poza domem). Soczewki kontaktowe z filtrem UV pomagają zapewnić ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dotychczas nie przeprowadzono jednak badań klinicznych, które wykazałyby, że noszenie soczewek kontaktowych z filtrem UV obniża ryzyko rozwoju zaćmy lub innych chorób oczu. Dodatkowych informacji udzielają specjaliści ochrony wzroku.

Roztwór w blistrze zawiera kwas borowy i tetraboran disodowy (boran sodu) w celu stabilizowania poziomu pH roztworu.

*W porównaniu do wcześniejszej konstrukcji multifoklanej JJV; technologia jest optymalnie dostosowana do parametrów wady refrakcji i mocy addycji oraz różnych odległości wzrokowych i warunków oświetlenia.

†Źródło: Euromonitor International Limited; na podstawie badania przeprowadzonego w sierpniu 2021; słowa „świat” i „globalnie” odnoszą się do rynków odpowiadających za 76% wszystkich jednodniowych soczewek kontaktowych w 2020 r. (sprzedaż detaliczna).

§www.clinicaltrials.gov to strona internetowa prowadzona przez NIH. W oparciu o przegląd z dnia 23 października 2020 r. wszystkich zakończonych badan miękkich soczewek konktaktowych z opublikowanymi wynikami. 1-DAY ACUVUE MOIST jest jedyną soczewką, w której w 1-letnim badaniu odnotowano zero poważnych zdarzeń niepożądanych. Przegląd przeprowadzony na dzień 23 października 2020 roku.

^Ten rejestr obserwacyjny opierał się na zgłoszeniach pacjentów dotyczących objawowych zdarzeń niepożądanych, które skłoniły ich do poszukiwania opieki klinicznej. Wyniki te należy rozpatrywać w połączeniu z innymi wynikami klinicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności jednodniowych soczewek kontaktowych etafilcon A, które również wykazują niski odsetek takich zdarzeń. Mimo, że w tym badaniu nie odnotowano objawowych zdarzeń naciekowych, zdarzenia takie mogą wystąpić i wystąpiły w przypadku soczewek jednodniowych, w tym 1-DAY ACUVUE® MOIST, co zostało odnotowane w etykiecie produktu.

# Wszystkie soczewki marki ACUVUE® posiadają filtr UV klasy 1 lub 2, który pomaga zapewnić ochronę przed przenikaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego do rogówki i położonych głębiej struktur oka. OSTRZEŻENIE: Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE mogą zastępować okularów przeciwsłonecznych chroniących przed promieniowaniem UV lub gogli ochronnych, ponieważ nie zakrywają całkowicie oka ani okolic oczu. Należy stosować okulary chroniące oczy przed promieniowaniem UV,zgodnie z zaleceniami specjalisty. UWAGA: Długotrwały kontakt z promieniowaniem UV jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia zaćmy. Oddziaływanie jest uzależnione od kilku czynników, w tym środowiskowych (wysokość nad poziomem morza, geografia, pokrywa chmur) i osobistych (zakres i charakterystyka aktywności poza domem). Soczewki kontaktowe z filtrem UV pomagają zapewnić ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dotychczas nie przeprowadzono jednak badań klinicznych, które wykazałyby, że noszenie soczewek kontaktowych z filtrem UV obniża ryzyko rozwoju zaćmy lub innych chorób oczu. Dodatkowych informacji udzielają specjaliści ochrony wzroku.

$Wszystkie wartości Dk wyrażone są w jednostkach Fatt (x10-11(cm2/sec)(ml O2/ml x mm Hg) dla 35°C. Wartości uzyskano metodą polarograficzną. Uwzględniono efekt graniczny i efekt brzegowy. Dk/t dla soczewki -3,00 D (x10-9(cm/sec)(ml O2 x mmHg)).

◊Ogółem trzy soczewki.

 1. Dane firmy JJV 2022. ACUVUE® PUPIL OPTIMISED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features and Associated Benefits.
 2. Dane firmy JJV 2020. INNOWACJE marki ACUVUE® EYE-INSPIRED™.
 3. Dane firmy JJV 2015. Twierdzenie dotyczące dopasowania i wykonania 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL.
 4. Chalmers RL, Hickson-Curran SB, Keay L, et al. Rates of adverse effects with hydrogel and silicone hydrogel daily disposable lenses in a large post-market surveillance registry: the TEMPO registry. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2015;56(1):654-663. doi: 10.1167/iovs.14-15582.
 5. Dane firmy JJV 2018. Właściwości materiałów oraz aspekty projektowania soczewek: 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL oraz innych jednodniowych soczewek dla pacjentów prezbiopijnych.
 6. Dane firmy JJV 2014. 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL Designed for the Aging Eye.
 7. Dane firmy JJV 2021. Opis technologii podwójnego działania oraz „warstwy wilgoci” w rodzinie soczewek 1-DAY ACUVUE® MOIST.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa: soczewki kontaktowe ACUVUE® są wskazane do korekcji wzroku. Podobnie jak w przypadku wszystkich soczewek kontaktowych, mogą wystąpić problemy z oczami, w tym owrzodzenie rogówki. U niektórych użytkowników może występować lekkie podrażnienie, swędzenie lub dyskomfort. Soczewek kontaktowych nie należy stosować w przypadku infekcji oka lub innych chorób oczu lub w przypadku choroby ogólnoustrojowej, która może mieć wpływ na oko. Aby uzyskać pełne informacje, w tym przeciwwskazania, środki ostrożności i działania niepożądane, należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lub odwiedzić stronę internetową https://www.jnjvisioncare.pl/important-safety-information. Znaki towarowe prezentowanych produktów należą do: Johnson & Johnson. Reklama prowadzona przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych. Polska 2023. PP20231DAVM4156

Informacje szczegółowe

Materiał soczewki

etafilcon A
Technologia nawilżania

LACREON® Technology


Przepuszczalność tlenu (Dk/t)

(z korekcją efektu granicznego i brzegowego)$5

$Wszystkie wartości Dk wyrażone są w jednostkach Fatt (x10-11(cm2/sec)(ml O2/ml x mm Hg) dla 35°C. Wartości uzyskano metodą polarograficzną. Uwzględniono efekt graniczny i efekt brzegowy. Dk/t dla soczewki -3,00 D (x10-9(cm/sec)(ml O2 x mmHg)).

25,5x10-9 (soczewka -3,00D)
Zawartość wody 58%

Filtr UV klasy 2#5

#Wszystkie soczewki marki ACUVUE® posiadają filtr UV klasy 1 lub 2, który pomaga zapewnić ochronę przed przenikaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego do rogówki i położonych głębiej struktur oka. OSTRZEŻENIE: Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE mogą zastępować okularów przeciwsłonecznych chroniących przed promieniowaniem UV lub gogli ochronnych, ponieważ nie zakrywają całkowicie oka ani okolic oczu. Należy stosować okulary chroniące oczy przed promieniowaniem UV,zgodnie z zaleceniami specjalisty. UWAGA: Długotrwały kontakt z promieniowaniem UV jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia zaćmy. Oddziaływanie jest uzależnione od kilku czynników, w tym środowiskowych (wysokość nad poziomem morza, geografia, pokrywa chmur) i osobistych (zakres i charakterystyka aktywności poza domem). Soczewki kontaktowe z filtrem UV pomagają zapewnić ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dotychczas nie przeprowadzono jednak badań klinicznych, które wykazałyby, że noszenie soczewek kontaktowych z filtrem UV obniża ryzyko rozwoju zaćmy lub innych chorób oczu. Dodatkowych informacji udzielają specjaliści ochrony wzroku.

Blokuje 98.8% UVB, 85% UVA

Grubość w części środkowej

0,084 mm (soczewka -3,00D)

(różni się zależnie od mocy)


Znacznik strony Tak (1-2-3)
Cechy ułatwiające zakładanie Tak

Wielkość opakowania

30 soczewek
 

Instrukcja używania

 

Roztwór w blistrze zawiera kwas borowy i tetraboran disodowy (boran sodu) w celu stabilizowania poziomu pH roztworu.

*W porównaniu do wcześniejszej konstrukcji multifoklanej JJV; technologia jest optymalnie dostosowana do parametrów wady refrakcji i mocy addycji oraz różnych odległości wzrokowych i warunków oświetlenia.

†Źródło: Euromonitor International Limited; na podstawie badania przeprowadzonego w sierpniu 2021; słowa „świat” i „globalnie” odnoszą się do rynków odpowiadających za 76% wszystkich jednodniowych soczewek kontaktowych w 2020 r. (sprzedaż detaliczna).

§www.clinicaltrials.gov to strona internetowa prowadzona przez NIH. W oparciu o przegląd z dnia 23 października 2020 r. wszystkich zakończonych badan miękkich soczewek konktaktowych z opublikowanymi wynikami. 1-DAY ACUVUE MOIST jest jedyną soczewką, w której w 1-letnim badaniu odnotowano zero poważnych zdarzeń niepożądanych. Przegląd przeprowadzony na dzień 23 października 2020 roku.

^Ten rejestr obserwacyjny opierał się na zgłoszeniach pacjentów dotyczących objawowych zdarzeń niepożądanych, które skłoniły ich do poszukiwania opieki klinicznej. Wyniki te należy rozpatrywać w połączeniu z innymi wynikami klinicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności jednodniowych soczewek kontaktowych etafilcon A, które również wykazują niski odsetek takich zdarzeń. Mimo, że w tym badaniu nie odnotowano objawowych zdarzeń naciekowych, zdarzenia takie mogą wystąpić i wystąpiły w przypadku soczewek jednodniowych, w tym 1-DAY ACUVUE® MOIST, co zostało odnotowane w etykiecie produktu.

# Wszystkie soczewki marki ACUVUE® posiadają filtr UV klasy 1 lub 2, który pomaga zapewnić ochronę przed przenikaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego do rogówki i położonych głębiej struktur oka. OSTRZEŻENIE: Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE mogą zastępować okularów przeciwsłonecznych chroniących przed promieniowaniem UV lub gogli ochronnych, ponieważ nie zakrywają całkowicie oka ani okolic oczu. Należy stosować okulary chroniące oczy przed promieniowaniem UV,zgodnie z zaleceniami specjalisty. UWAGA: Długotrwały kontakt z promieniowaniem UV jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia zaćmy. Oddziaływanie jest uzależnione od kilku czynników, w tym środowiskowych (wysokość nad poziomem morza, geografia, pokrywa chmur) i osobistych (zakres i charakterystyka aktywności poza domem). Soczewki kontaktowe z filtrem UV pomagają zapewnić ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dotychczas nie przeprowadzono jednak badań klinicznych, które wykazałyby, że noszenie soczewek kontaktowych z filtrem UV obniża ryzyko rozwoju zaćmy lub innych chorób oczu. Dodatkowych informacji udzielają specjaliści ochrony wzroku.

$Wszystkie wartości Dk wyrażone są w jednostkach Fatt (x10-11(cm2/sec)(ml O2/ml x mm Hg) dla 35°C. Wartości uzyskano metodą polarograficzną. Uwzględniono efekt graniczny i efekt brzegowy. Dk/t dla soczewki -3,00 D (x10-9(cm/sec)(ml O2 x mmHg)).

◊Ogółem trzy soczewki.

 1. Dane firmy JJV 2022. ACUVUE® PUPIL OPTIMISED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features and Associated Benefits.
 2. Dane firmy JJV 2020. INNOWACJE marki ACUVUE® EYE-INSPIRED™.
 3. Dane firmy JJV 2015. Twierdzenie dotyczące dopasowania i wykonania 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL.
 4. Chalmers RL, Hickson-Curran SB, Keay L, et al. Rates of adverse effects with hydrogel and silicone hydrogel daily disposable lenses in a large post-market surveillance registry: the TEMPO registry. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2015;56(1):654-663. doi: 10.1167/iovs.14-15582.
 5. Dane firmy JJV 2018. Właściwości materiałów oraz aspekty projektowania soczewek: 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL oraz innych jednodniowych soczewek dla pacjentów prezbiopijnych.
 6. Dane firmy JJV 2014. 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL Designed for the Aging Eye.
 7. Dane firmy JJV 2021. Opis technologii podwójnego działania oraz „warstwy wilgoci” w rodzinie soczewek 1-DAY ACUVUE® MOIST.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa: soczewki kontaktowe ACUVUE® są wskazane do korekcji wzroku. Podobnie jak w przypadku wszystkich soczewek kontaktowych, mogą wystąpić problemy z oczami, w tym owrzodzenie rogówki. U niektórych użytkowników może występować lekkie podrażnienie, swędzenie lub dyskomfort. Soczewek kontaktowych nie należy stosować w przypadku infekcji oka lub innych chorób oczu lub w przypadku choroby ogólnoustrojowej, która może mieć wpływ na oko. Aby uzyskać pełne informacje, w tym przeciwwskazania, środki ostrożności i działania niepożądane, należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lub odwiedzić stronę internetową https://www.jnjvisioncare.pl/important-safety-information. Znaki towarowe prezentowanych produktów należą do: Johnson & Johnson. Reklama prowadzona przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych. Polska 2023. PP20231DAVM4156

Korzyści

Innowacyjna Technologia

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL wykorzystują ZOPTYMILOZWANĄ STREFĘ OPTYCZNĄ, dopasowaną do zmieniającej się w oku prezbiopijnym szerokości źrenicy w zależności od wady refrakcji i wieku pacjenta.1

Precyzyjne dopasowanie

Technologia hybrydowej krzywizny tylnej umożliwia lepsze dopasowanie do naturalnego kształtu powierzchni oka i pomaga utrzymać strefę optyczną we właściwym miejscu, nadając jej odpowiedni kształt.1

Warstwa nawilżająca

Najwyższe stężenie PVP znajduje się na powierzchni soczewki, gdzie oko wchodzi w interakcję z soczewką, a na jej powierzchni tworzy się długotrwała warstwa nawilżenia.7

Mniej podrażnień

Wyjątkowe połączenie właściwości sprawdzonego materiału etafilcon A, który zapewnia od początku poczucie miękkości.7

Roztwór w blistrze zawiera kwas borowy i tetraboran disodowy (boran sodu) w celu stabilizowania poziomu pH roztworu.

*W porównaniu do wcześniejszej konstrukcji multifoklanej JJV; technologia jest optymalnie dostosowana do parametrów wady refrakcji i mocy addycji oraz różnych odległości wzrokowych i warunków oświetlenia.

†Źródło: Euromonitor International Limited; na podstawie badania przeprowadzonego w sierpniu 2021; słowa „świat” i „globalnie” odnoszą się do rynków odpowiadających za 76% wszystkich jednodniowych soczewek kontaktowych w 2020 r. (sprzedaż detaliczna).

§www.clinicaltrials.gov to strona internetowa prowadzona przez NIH. W oparciu o przegląd z dnia 23 października 2020 r. wszystkich zakończonych badan miękkich soczewek konktaktowych z opublikowanymi wynikami. 1-DAY ACUVUE MOIST jest jedyną soczewką, w której w 1-letnim badaniu odnotowano zero poważnych zdarzeń niepożądanych. Przegląd przeprowadzony na dzień 23 października 2020 roku.

^Ten rejestr obserwacyjny opierał się na zgłoszeniach pacjentów dotyczących objawowych zdarzeń niepożądanych, które skłoniły ich do poszukiwania opieki klinicznej. Wyniki te należy rozpatrywać w połączeniu z innymi wynikami klinicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności jednodniowych soczewek kontaktowych etafilcon A, które również wykazują niski odsetek takich zdarzeń. Mimo, że w tym badaniu nie odnotowano objawowych zdarzeń naciekowych, zdarzenia takie mogą wystąpić i wystąpiły w przypadku soczewek jednodniowych, w tym 1-DAY ACUVUE® MOIST, co zostało odnotowane w etykiecie produktu.

# Wszystkie soczewki marki ACUVUE® posiadają filtr UV klasy 1 lub 2, który pomaga zapewnić ochronę przed przenikaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego do rogówki i położonych głębiej struktur oka. OSTRZEŻENIE: Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE mogą zastępować okularów przeciwsłonecznych chroniących przed promieniowaniem UV lub gogli ochronnych, ponieważ nie zakrywają całkowicie oka ani okolic oczu. Należy stosować okulary chroniące oczy przed promieniowaniem UV,zgodnie z zaleceniami specjalisty. UWAGA: Długotrwały kontakt z promieniowaniem UV jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia zaćmy. Oddziaływanie jest uzależnione od kilku czynników, w tym środowiskowych (wysokość nad poziomem morza, geografia, pokrywa chmur) i osobistych (zakres i charakterystyka aktywności poza domem). Soczewki kontaktowe z filtrem UV pomagają zapewnić ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dotychczas nie przeprowadzono jednak badań klinicznych, które wykazałyby, że noszenie soczewek kontaktowych z filtrem UV obniża ryzyko rozwoju zaćmy lub innych chorób oczu. Dodatkowych informacji udzielają specjaliści ochrony wzroku.

$Wszystkie wartości Dk wyrażone są w jednostkach Fatt (x10-11(cm2/sec)(ml O2/ml x mm Hg) dla 35°C. Wartości uzyskano metodą polarograficzną. Uwzględniono efekt graniczny i efekt brzegowy. Dk/t dla soczewki -3,00 D (x10-9(cm/sec)(ml O2 x mmHg)).

◊Ogółem trzy soczewki.

 1. Dane firmy JJV 2022. ACUVUE® PUPIL OPTIMISED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features and Associated Benefits.
 2. Dane firmy JJV 2020. INNOWACJE marki ACUVUE® EYE-INSPIRED™.
 3. Dane firmy JJV 2015. Twierdzenie dotyczące dopasowania i wykonania 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL.
 4. Chalmers RL, Hickson-Curran SB, Keay L, et al. Rates of adverse effects with hydrogel and silicone hydrogel daily disposable lenses in a large post-market surveillance registry: the TEMPO registry. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2015;56(1):654-663. doi: 10.1167/iovs.14-15582.
 5. Dane firmy JJV 2018. Właściwości materiałów oraz aspekty projektowania soczewek: 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL oraz innych jednodniowych soczewek dla pacjentów prezbiopijnych.
 6. Dane firmy JJV 2014. 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL Designed for the Aging Eye.
 7. Dane firmy JJV 2021. Opis technologii podwójnego działania oraz „warstwy wilgoci” w rodzinie soczewek 1-DAY ACUVUE® MOIST.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa: soczewki kontaktowe ACUVUE® są wskazane do korekcji wzroku. Podobnie jak w przypadku wszystkich soczewek kontaktowych, mogą wystąpić problemy z oczami, w tym owrzodzenie rogówki. U niektórych użytkowników może występować lekkie podrażnienie, swędzenie lub dyskomfort. Soczewek kontaktowych nie należy stosować w przypadku infekcji oka lub innych chorób oczu lub w przypadku choroby ogólnoustrojowej, która może mieć wpływ na oko. Aby uzyskać pełne informacje, w tym przeciwwskazania, środki ostrożności i działania niepożądane, należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lub odwiedzić stronę internetową https://www.jnjvisioncare.pl/important-safety-information. Znaki towarowe prezentowanych produktów należą do: Johnson & Johnson. Reklama prowadzona przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych. Polska 2023. PP20231DAVM4156