Nowa soczewka ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM harmonijnie współdziała z naturalnym filmem łzowym oka, pozwalając uzyskać doskonały poziom komfortu oraz wysoką, niezmienną i stabilną jakość widzianego obrazu przez cały dzień.1,4

ao1dfa.png

Promień krzywizny

8,5 mm/średnica 14,3 mm

Więcej

Zakres mocy

Sferyczna: 
-6,50 D do -9,00 D (ze zmianą co 0,50 D)
0,00 D do -6,00 D (ze zmianą co 0,25 D)
+0,25 D do +4,00 D (ze zmianą co 0,25 D)
Cylinder: 
-0,75 D; -1,25 D; -1,75 D; -2,25 D*
Osie: 
10°-180° ze zmianą co 10° dla mocy od 0,00 D do -6,00 D
70°-110° oraz 160°,170°,180°, 10°, 20° dla mocy od -6,50 D do -9,00 D oraz od +0,25 D do +4,00 D

*moc cylindra -2,25 D jest dostępna w zakresie mocy od 0,00 D do -6,00 D oraz w osiach 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

-

Zalecany schemat wymiany

Soczewka jednorazowego użytku: wymiana na nową codziennie

KORZYŚCI

Technologia Zintegrowanej Łzy (HydraLuxe™)

Unikatowa konstrukcja soczewki, naśladująca naturalne właściwości łez i integrująca się z filmem łzowym pacjenta.1

Przeznaczona dla użytkowników przebywających w warunkach obciążających wzrok. Zastosowanie właściwej soczewki korekcyjnej może pomóc złagodzić objawy takie jak nieostrość widzenia, uczucie zmęczenia lub suchości oczu oraz dyskomfort.5-8

konstrukcja STABILIZACJi POWIEKAMI (Eyelid Stabilised Design)

Konstrukcja współpracująca z naturalnymi ruchami powiek i pomagająca utrzymać prawidłowe ustawienie soczewki:9

  • soczewka współpracuje z obydwiema powiekami, co pozwala szybko ją stabilizować i utrzymywać prawidłowe ustawienie
  • symetryczna konstrukcja bez pryzmatu w strefie optycznej

WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI

Nowa soczewka ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM harmonijnie współdziała z naturalnym filmem łzowym oka, pozwalając uzyskać doskonały poziom komfortu oraz wysoką, niezmienną i stabilną jakość widzianego obrazu przez cały dzień, odporną na wpływ siły grawitacji i pochylanie głowy.1,4

 

Roztwór w opakowaniu zawiera kwas borowy i tetraboran disodu (boran sodu), utrzymujące stałe pH roztworu.

1. Dane firmy JJV 2016, definicja technologii HydraLuxe™

2. Dane firmy JJV 2017. Odsetek pacjentów z astygmatyzmem skorygowanych za pomocą soczewek kontaktowych marki ACUVUE® for ASTIGMATISM.

3. www.clinicaltrials.gov to strona internetowa prowadzona przez NIH. 21 badań klinicznych oceniających jako pierwszo lub drugorzędowy wynik badania subiektywny komfort noszenia soczewek marki ACUVUE OASYS® z technologią HYDRACLEAR® PLUS lub ACUVUE® OASYS 1-Day z technologią HydraLuxe™. Przegląd według stanu na dzień 20 listopada 2017 r.

4. Straker B et al. New daily disposable toric CL for demanding days. Optician 2017. 253; 6605: 25-28.

5. The Vision Council. Digital Eye Strain Report 2015: Hindsight is 20/20/20. Protect your eyes from digital devices.
https://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/VC_DigitalEyeStrain_Report2015.pdf. Dostęp dnia 15 grudnia 2016.

6. Kojima T, Ibrahim OM, Wakamatsu T, et al. The impact of contact lens wear and visual display terminal work on ocular surface and tear functions in office workers. Am J Ophthalmol. 2011;152(6):933-940.e2.

7. The Vision Council. DigitEYEzed: The daily impact of digital screens on the eye health of Americans.
https://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/TVCDigitEYEzedReport2014.pdf. Dostęp dnia 15 grudnia 2016.

8. Rosenfield M, Hue JE, Huang RR, Bababekova Y. The effects of induced oblique astigmatism on symptoms and reading performance while viewing a computer screen. Ophthalmic Physical Opt. 2012;32(2):145-7.

9. Dane firmy JJV 2016. Cechy konstrukcyjne i korzyści ze stosowania soczewek kontaktowych marki ACUVUE OASYS® 1-Day with HydraLuxe™ Technology for ASTIGMATISM.

30JanUK2631

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

Materiał senofilcon A
Technologia Technologia
HydraLuxe™ z
zastosowaniem
poliwinylopirolidonu
(PVP)

Tlenoprzepuszczalność (Dk/t)
(z korektą efektu brzegowego i granicznego)*
129 × 10–9 (dla mocy –3,00 D)
Zawartość wody 38%

Filtr UV** 99% UV-B, 96% UV-A
Grubość w centrum 0,08 (dla mocy –3,00 D)

Cechy ułatwiające zakładanie

Widoczne zabarwienie


Wielkość opakowania 30 soczewek​
 

 

opakowanie zawiera kwas borowy i tetraboran disodu (boran sodu), utrzymujące stałe pH roztworu.

1. Dane firmy JJVCC 2016. Definicja technologii HydraLuxe™.

2. Dane firmy JJV 2017. Odsetek pacjentów z astygmatyzmem skorygowanych za pomocą soczewek kontaktowych marki ACUVUE® for ASTIGMATISM.

3. Dane firmy JJVC 2016. Badanie prowadzone w jednej grupie w układzie bilateralnym, z zaślepieniem, obejmujące 2 wizyty i noszenie soczewek kontaktowych w trybie dziennym przez tydzień. 162 dotychczasowych użytkowników miękkich torycznych soczewek kontaktowych (w obu oczach) ze sferyczną korekcją do dali wynoszącą od -1.50 D do -4.00 D (włącznie), mocą cylindra od 0.75 D do 1.50 D po korekcji odległości vertex (włącznie) oraz osiami cylindrów 180±15° lub 90±15°.

* Wszystkie wartości Dk: jednostki Fatta w temperaturze 35°C wyznaczone metodą polarograficzną (z uwzględnieniem efektu brzegowego i granicznego).

** Wszystkie soczewki kontaktowe marki ACUVUE® posiadają filtr promieniowania UV klasy 1 lub 2, który pomaga chronić rogówkę i wnętrze oka przed transmisją szkodliwego promieniowania UV. Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE mogą zastępować okularów przeciwsłonecznych chroniących przed promieniowaniem UV, ponieważ nie zakrywają całkowicie oczu i okolic wokół nich. Transmisję promieniowania UV zmierzono dla soczewki o mocy -1,00 D.

ACUVUE™ RevitaLens, blink®, ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® TruEye, HYDRACLEAR®, HydraLuxe™, LACREON®, EYE-INSPIRED™ i INTUISIGHT™ są znakami towarowymi firmy Johnson & Johnson © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych.