1-DAY ACUVUE® DEFINE® with LACREON® otwiera nowe możliwości dla całej kategorii soczewek kontaktowych. W drugiej części artykułu, Mike Mayers, Meredith Jansen i Kathrine Osborn Lorenz wyjaśniają podejście do projektowania soczewki nowego typu, opisują zastosowane technologie, właściwości materiału i właściwości użytkowe soczewek.

Jak wiadomo, oczy są częścią twarzy, która skupia na sobie najwięcej uwagi.1 Znamy również dwa główne powody, dla których pacjenci zaczynają stosować soczewki kontaktowe, są to wygląd zewnętrzny i właściwości użytkowe soczewki2. Jak wspomniano w pierwszej części artykułu, wiele osób jest zainteresowanych możliwością udoskonalenia wyglądu swoich oczu za pomocą soczewek kontaktowych pod warunkiem, że uzyskany efekt będzie naturalny, a soczewki będą spełniać podstawowe wymagania w zakresie komfortu noszenia, ochrony zdrowia oczu, poprawy widzenia i niezbyt skomplikowanego sposobu posługiwania się soczewką3.

W opinii specjalistów i potencjalnych użytkowników, tego typu soczewki musiałyby również być wolne od ograniczeń, które występują w tradycyjnych soczewkach kolorowych4.

Niespełnione do tej pory wymagania są dość liczne i obejmują między innymi: większą dostępność soczewek jednodniowych wśród soczewek kolorowych, minimalny wpływ soczewki na fizjologię oczu, doskonałe właściwości powierzchni i łatwość dopasowywania soczewki oraz bardziej naturalny wygląd.

W części drugiej artykułu omówiono budowę i właściwości soczewki kontaktowej nowego typu, która pozwala na podkreślenie naturalnego wyglądu oka bez zmiany jego zabarwienia, czyli soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® z technologią LACREON®. Autorzy opisują nowatorskie technologie zastosowane przy badaniu właściwości materiału i powierzchni nowej soczewki, a także podają wyniki badań sprawdzających właściwości użytkowe. Czytelnicy będą również mogli zapoznać się z opiniami specjalistów stosujących soczewki w swojej praktyce.

Właściwości soczewki

W tabeli 1 opisano parametry, budowę i właściwości materiału soczewek z rodziny 1-DAY ACUVUE® DEFINE® z technologią LACREON®.

Tabela 1: Parametry soczewki

Soczewki są wykonane z materiału o sprawdzonych właściwościach, znanego pod nazwą etafilcon A, który jest wykorzystywany również do produkcji soczewek 1-DAY ACUVUE® MOIST®. Technologia LACREON® na trwałe wbudowuje składnik wiążący wodę (PVP – poliwinylopirolidon), który nie wypłukuje się przy mruganiu5. Filtr UV klasy 2 pomaga chronić oko przed transmisją szkodliwego promieniowania ultrafioletowego.

Użytkowanie soczewki w trybie jednodniowym zapewnia wygodę, umożliwia łatwiejsze przestrzeganie zaleceń i daje korzyści zdrowotne związane z zakładaniem codziennie nowej, świeżej soczewki. Przeprowadzone niedawno badanie wykazało niezwykle niski wskaźnik zdarzeń niepożądanych przy użytkowaniu soczewek jednodniowych wykonanych z etafilconu A. W ekwiwalencie okresu 471 lat stosowania, użytkownicy 1-DAY ACUVUE® MOIST® (etafilcon A) zgłosili tylko trzy przypadki nieznaczących zdarzeń związanych z użytkowaniem soczewek, a zdarzenia poważne lub nacieki objawowe nie występowały w ogóle6.

Soczewka jest dostępna w dwóch wersjach NATURAL SPARKLE™ i NATURAL SHIMMER™. Średnica części zabarwionej w obydwu wersjach wynosi w przybliżeniu 12,2 mm, a średnica przezroczystej części centralnej ok. 7 mm (Ilustracja 1), tak aby wzór nie przesłaniał źrenicy, jak w przypadku wielu tradycyjnych soczewek kolorowych, dzięki temu soczewka pozwala utrzymać dobrą ostrość widzenia.

Filozofia projektu

Soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® opracowano wykorzystując połączenie rozwiązań technicznych i estetycznych w celu uzyskania naturalnego wyglądu, którego oczekują pacjenci. Wybrane elementy podlegały dalszemu opracowaniu w oparciu o doświadczenia z użytkowania soczewek zebrane w Azji w ciągu ostatnich 11 lat i uwagi przekazywane przez użytkowników.

Badania przeprowadzone w USA z udziałem kobiet w wieku 18-25 lat (różnych ras i z różnorodnym zabarwieniem tęczówek) wykazały, że kobiety zainteresowane upiększeniem wyglądu oczu za pomocą soczewek kontaktowych oczekiwały zauważalnej zmiany wyglądu, która musi jednak być subtelna, a nie powodować całkowitą zmianę zabarwienia oczu7.

Oczekiwanie podkreślenia wyglądu oczu i uzyskania efektu naturalności potwierdziły przeprowadzone niedawno w Wielkiej Brytanii badania rynkowe8.

Soczewka w wersji NATURAL SPARKLE ™ ma podkreślić blask oczu i zapewnić efekt rozświetlenia, natomiast wersja NATURAL SHIMMER™ zapewnia efekt głębi i intensyfikuje kolor tęczówki (Ilustracja 2). Obydwie wersje soczewek są inspirowane naturalnym wyglądem tęczówki i mają na celu udoskonalenie płaskiego i sztucznego efektu związanego ze stosowaniem wielu soczewek kolorowych, który omówiono w pierwszej części artykułu.

Projekt soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® obejmuje:

  • Kolor i kontrast - połączenie efektu transparentności i krycia w celu uzyskania podkreślenia i zdefiniowania wyraźniejszego rysunku z kontrastem barw, dostosowanego do naturalnego wyglądu tęczówki.
  • Wyraźny i widoczny obrys krawędzi – zaakcentowana barwa tęczówki oraz wyraźny i widoczny obrys krawędzi kontrastuje z białym kolorem twardówki aby podkreślić naturalny wygląd pierścienia rąbkowego.
  • Rysunek inspirowany naturalnym wyglądem tęczówki – kształt i wzór komponuje się z naturalnym rysunkiem tęczówki dzięki rozjaśnieniu i cieniowaniu.
  • Jaśniejsze i ciemniejsze elementy – zapewniają odpowiednią głębię i kształt rysunku.

Uzyskany po założeniu soczewki efekt ma na celu podkreślenie naturalnego piękna tęczówki użytkownika bez całkowitej zmiany jej zabarwienia (Ilustracja 2), co jest nieuniknione w przypadku tradycyjnych soczewek kolorowych. Wzór dobrze komponuje się zarówno z zabarwieniem jak i naturalnym wyglądem tęczówki, inaczej niż w przypadku tradycyjnych soczewek kolorowych zawierających nieprzejrzysty pigment przesłaniający naturalne zabarwienie oczu użytkownika. Zaznaczony pierścień rąbkowy jest widoczny jako gładka linia, a nie postrzępiona krawędź utworzona z pojedynczych punktów, dzięki czemu można uzyskać efekt naturalnego i wyraźnego rysunku tęczówki.

Ważną cechą soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® jest zamknięcie pigmentu w jej wnętrzu przy użyciu technologii Beauty- Wrapped- in-Comfort™, która nie pozwala na zetknięcie się pigmentu z powierzchnią oka.

Pigment został zamknięty w materiale etafilcon A w celu zapewnienia gładkiej i zwilżalnej powierzchni oraz zwiększenia komfortu noszenia soczewek. Wzór rysunku nie jest umieszczony w centralnej części soczewki, co ma na celu zminimalizowanie jego wpływu na widzenie. Jak pokazały wyniki badań klinicznych, udało się stworzyć soczewkę o parametrach porównywalnych do soczewki bezbarwnej.

Właściwości materiału

W tabeli 2 zestawiono właściwości materiału, z którego wykonano soczewkę 1-DAY ACUVUE® DEFINE® i porównano je z materiałem, z którego wykonana jest soczewka 1-DAY ACUVUE® MOIST®. W celu określenia niektórych właściwości opracowano lub zastosowano nowe technologie.

Współczynnik tarcia

Współczynnik tarcia jest wielkością opisująca siłę potrzebną do przesunięcia ciężaru po powierzchni z określoną prędkością, po uwzględnieniu odkształcania się soczewki pod działaniem obciążenia i sił hydrodynamicznych wynikających z oddziaływania na siebie cieczy oraz wysychania soczewki. Gładkie materiały mają niski współczynnik tarcia. W przypadku soczewek kontaktowych, smarowność powierzchni jest najbardziej związana ze zdolnością powieki do płynnego przesuwania się po przedniej powierzchni soczewki kontaktowej bez wywoływania podrażnienia. Potencjalne skutki kliniczne wysokiego współczynnika tarcia obejmujące zaburzenia w obszarze spojówki tarczkowej, brodawkowe zapalenie spojówki związane ze stosowaniem soczewek kontaktowych i barwienie brzegu górnej powieki, wpływają na komfort noszenia soczewek10.

Niektóre z badań wykazały bezpośredni związek między współczynnikiem tarcia a komfortem noszenia soczewek pod koniec dnia11,12. Ostatni raport Stowarzyszenia Filmu Łzowego i Powierzchni Oka (TFOS) wskazuje, że właśnie ta cecha soczewki jest najprawdopodobniej bezpośrednio związana z komfortem i ma większe znaczenie niż inne parametry i właściwości powierzchni13.

Firma Johnson & Johnson Vision Care nawiązała współpracę z SUrface SOlutionS (SuSoS) w Szwajcarii i światowej sławy specjalistami w zakresie trybologii, w celu opracowania metody testowania współczynnika tarcia, która jak najlepiej odzwierciedlałaby warunki panujące na powierzchni oka w warunkach testów in vitro14.

Współczynnik tarcia dynamicznego mierzono na przejrzystej części centralnej soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® i na zabarwionej części obwodowej. Soczewka 1-DAY ACUVUE® DEFINE® wykazywała minimalne różnice wartości we wszystkich czterech punktach pomiaru (na środku przedniej powierzchni, w przedniej części obwodowej, na środku tylnej powierzchni, w tylnej części obwodowej), co potwierdziło równomierną smarowność powierzchni soczewki14. W porównaniu z soczewką 1-DAY ACUVUE® MOIST® testowaną w tych samych warunkach, współczynnik tarcia dynamicznego dla soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® był taki sam jak dla bezbarwnej soczewki 1-DAY ACUVUE® MOIST® i wynosił 0,024 dla obydwu (na środku przedniej powierzchni, w oparciu o wyniki po 100 cyklach).

Podaż tlenowa

Dostępne obecnie cienkie soczewki hydrożelowe, takie jak 1-DAY ACUVUE® MOIST®, spełniają opublikowane kryteria podaży tlenu w części centralnej pozwalające na noszenie soczewek w trybie dziennym bez powodowania obrzęku i zakwaszenia15,16 . Dodatkowo, przy otwartym oku soczewka jednodniowa wykonana z etafilconu A zapewnia podaż tlenu do rogówki na poziomie 88%, co oznacza odsetek tlenu docierającego do przedniej powierzchni rogówki w porównaniu do oka bez założonej soczewki.

W typowej kolorowej soczewce kontaktowej, umiejscowienie zabarwionej części nie pozwala na dokonanie dokładnego pomiaru współczynnika Dk. Pomiarów dokonywano zazwyczaj osobno przez część bezbarwną i kolorową soczewki, a wyniki uśredniano.

W celu dokonania pomiaru współczynnika Dk w soczewkach kolorowych opracowano nową metodę opartą na nałożeniu barwnika na środkową część soczewki w miejscu, w którym zazwyczaj dokonuje się pomiaru Dk17.

Nowa metoda pomiarowa wykazała, że zabarwienie soczewki nie wpływa na przepuszczalność tlenową (Dk) etafilconu A. Stwierdzono, że soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® i 1-DAY ACUVUE® MOIST® mają taki sam współczynnik Dk/t i przepływ tlenu do rogówki (Tabela 2) i dlatego obie soczewki zapewniają wyższy poziom tlenu niż określony w wymaganiach dla noszenia dziennego15,16.

Kolejne badanie z wykorzystaniem tej samej metody potwierdziło, że ani barwnik ani środek nawilżający PVP nie wpływają na współczynnik Dk (z uwzględnieniem efektu brzegowego). Soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE®, w porównaniu ze swoim bezbarwnym odpowiednikiem oraz soczewkami niezawierającymi PVP w roztworze do przechowywania18.

Dodatkowo jedno z badań klinicznych wykazało minimalny wpływ opisywanej soczewki na niedotlenienie rogówki19. Obrzęk rogówki po ośmiu godzinach noszenia soczewki w trybie dziennym był pod względem klinicznym równoważny dla soczewek 1-DAY ACUVUE® DEFINE® i 1-DAY ACUVUE® MOIST® oraz porównywalny z okiem bez założonej soczewki pod względem obrzęku rogówki w części centralnej i peryferyjnej. Dowodzi to, że pigment umieszczony we wnętrzu soczewki nie ma wpływu na obrzęk.

Nie stwierdzono występowania pęcherzyków śródbłonka ani zauważalnych różnic pomiędzy soczewkami pod względem przekrwienia w obszarze rąbka rogówki lub spojówki gałkowej. Obydwa typy soczewek można zatem stosować do noszenia w trybie dziennym, nie wykazują one wówczas różnic pod względem najważniejszych aspektów wpływających na fizjologię narządu wzroku oraz nie różnią się od oka bez założonej soczewki kontaktowej.

Moduł Younga

Moduł Younga jest związany przede wszystkim ze zdolnością materiału soczewki do dopasowania się do kształtu powierzchni oka. Im niższa wartość modułu, tym bardziej elastyczny jest materiał, z którego wykonano soczewkę. Moduł Younga może wpływać na komfort noszenia (w szczególności na początku), a także na powikłania o podłożu mechanicznym np. uszkodzenie nabłonkowe łukowate w górnej części rogówki (SEAL), brodawkowe zapalenie spojówki wywołane noszeniem soczewek kontaktowych (CLPC) oraz powstawanie kulek mucynowych w zasoczewkowym filmie łzowym20.

Wartość modułu Younga dla soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® (Tabela 2) jest porównywalna z soczewką 1-DAY ACUVUE® MOIST®21. Wyniki pomiarów wskazują, że pigment zamknięty we wnętrzu soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® nie ma wpływu na moduł Younga.

Filtr UV

Soczewka 1-DAY ACUVUE® DEFINE® ma wbudowany filtr UV klasy 2 (zgodnie z normami ANSI Z80.20 2010 i ISO 18369), podobnie jak 1-DAY ACUVUE® MOIST®, który pomaga chronić oko przed transmisją szkodliwego promieniowania ultrafioletowego. Obie soczewki blokują 99% promieniowania UVB (długość fali 280-315 nm) i 85% promieniowania UVA (długość fali 316-380 nm)21.

Właściwości powierzchni

Do analizy umiejscowienia pigmentu i pomiaru gładkości powierzchni soczewek kolorowych i akcentujących stosowane są ostatnio dwie metody: skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) i mikroskopia sił atomowych (AFM)22.

Skaningowa mikroskopia elektronowa

W mikroskopii SEM do tworzenia obrazu wykorzystywane są elektrony, zamiast światła lub wiązki promieniowania laserowego. Narzędzie zapewnia dużą głębię i wysoką rozdzielczość, co pozwala na obserwację większego obszaru badanego preparatu w tym samym czasie i przy większym powiększeniu niż w przypadku innych technik. Kilka typów soczewek kolorowych i akcentujących zostało poddanych analizie SEM z użyciem instrumentu Hitachi S3400N, w celu określenia rozkładu pigmentu w soczewce22. Za pomocą mikroskopii SEM uzyskano powiększenia przekroju soczewek 500x i 2000x, które potwierdziły, że w soczewce 1-DAY ACUVUE® DEFINE® pigment był całkowicie zamknięty we wnętrzu soczewki i nie wchodzi w kontakt z powierzchnią oka (Ilustracja 4). Średnia głębokość, na której znajdował się pigment wynosiła 10,5 mikrona pod powierzchnią soczewki.

Mikroskopia sił atomowych

Mikroskopia sił atomowych (AFM) jest metodą mikroskopii skaningowej zapewniającą bardzo wysoką rozdzielczość, która umożliwia obrazowanie i pomiar powierzchni materiału w skali nano. Pomiary obejmują pierwiastek średniej sumy kwadratów (RMS – Root Mean Square) chropowatości, która pozwala ocenić przeciętną chropowatość powierzchni danego obszaru oraz amplitudy międzyszczytowej (Peakto- Peak), czyli różnicę pomiędzy wartością najwyższą i najniższą w danym obszarze. Im niższa wartość chropowatości RMS, tym bardziej gładka jest powierzchnia materiału.

Wyniki analizy AFM (przy użyciu instrumentu Dimension Icon AFM firmy Bruker Nano) wykazały, że soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® wykazują znacząco niższy współczynnik chropowatości RMS w obszarze zawierającym pigment niż badane soczewki kosmetyczne innych typów (Ilustracja 5)22,23. W przypadku soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® poziom gładkości powierzchni w obszarach zawierających pigment był porównywalny z obszarami niezabarwionymi.

Podsumowując, materiał soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® wykazuje właściwości podobne do materiału 1-DAY ACUVUE® MOIST®. Moduł Younga, współczynnik tarcia, Dk/t i filtr UV są podobne w obydwu soczewkach. Badania współczynnika tarcia wykazały, że poziom smarowności w zabarwionych i bezbarwnych obszarach soczewki jest podobny. Obrazowanie przekrojów soczewki metodą skaningowej mikroskopii elektronowej wykazało, że cząsteczki pigmentu są całkowicie zamknięte pod przednią powierzchnią soczewki. Obrazowanie metodą mikroskopii sił atomowych wykazało podobną gładkość powierzchni w zabarwionych i bezbarwnych obszarach soczewki.

Dane kliniczne

W celu ustalenia wyników stosowania soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® w warunkach klinicznych, w 15 ośrodkach na terenie USA zorganizowano krzyżową, randomizowaną ocenę kliniczną obejmującą oboje oczu i cztery wizyty24. Uczestnikami włączanymi do badania były kobiety w wieku 18-34 lat stosujące soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym. Kryterium włączenia do badania była moc sferyczna stosowanych soczewek w zakresie od - 1,00 D do – 4,50 D oraz astygmatyzm ≤ 0,75 D w obydwu oczach.

Uczestniczki zostały losowo przypisane do grup, którym dobierano soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® lub 1-DAY ACUVUE® MOIST®, które następnie były noszone przez 7-9 dni przed wizytąkontrolną. Po okresie odstawienia trwającym od 1 do 3 dni, uczestniczkom dopasowywano soczewki innego rodzaju i ponownie oceniano ich stan po 7-9 dniach noszenia. Przed wizytą kontrolną, pacjentki nosiły soczewki przez co najmniej sześć godzin z rzędu.

Badanie ukończyły łącznie 252 uczestniczki (średni wiek 25 lat). Na wizytach kontrolnych oceniano ostrość wzroku w skali logMAR, akceptację soczewek kontaktowych i fizjologię narządu wzroku, a także ogólne zadowolenie z jakości widzenia, komfort i łatwość posługiwania się soczewką.

Dopasowanie soczewki

Podczas wizyt przeprowadzanych w celu dopasowania i wydania soczewek, oba typy soczewek były akceptowane pod względem dopasowania i typu, co wskazuje, że użytkownicy są w stanie z łatwością przestawić się z jednego typu soczewki na drugi. Za akceptowalne uznawano dopasowanie soczewki zapewniające całkowite pokrycie powierzchni rogówki przy wszystkich kierunkach spojrzenia (tzn. bez odsłaniania obszaru rąbka rogówki), brak uniesienia brzegu lub pofałdowania soczewki i odpowiednią ruchomość soczewki (minimalną, optymalną, umiarkowaną) w co najmniej jednej z trzech kategorii (spojrzenie na wprost, spojrzenie do góry i w teście push-up przy patrzeniu na wprost).

Podczas obserwacji w powiększeniu 10x pod lampą szczelinową stwierdzono, że centracja wszystkich soczewek była zadowalająca lub decentracja była mniejsza niż 500 mikronów, co ma zasadnicze znaczenie dla efektu estetycznego przy stosowaniu soczewek akcentujących.

Fizjologia narządu wzroku

Niemal wszystkie oczy, na których założono soczewkę 1-DAY ACUVUE® DEFINE® wykazywały barwienie rogówki stopnia 0 lub 1 (99,6%), a przekrwienie spojówki gałkowej czy nieprawidłowości w obrębie spojówki tarczkowej we wszystkich oczach mieściły się w stopniu 0 lub 1 podczas wizyty kontrolnej. Soczewka 1-DAY ACUVUE® DEFINE® spełniła podstawowe założenia badawcze i jest porównywalna do 1-DAY ACUVUE® MOIST® pod względem barwienia rogówki oraz stopnia przekrwienia spojówki gałkowej i zaburzeń w obrębie spojówki tarczkowej.

Komfort noszenia

Ogólny komfort noszenia został oceniony jako doskonały, bardzo dobry lub dobry przez 89% uczestniczek stosujących 1-DAY ACUVUE® DEFINE® w porównaniu do 87% stosujących 1-DAY ACUVUE® MOIST® (Ilustracja 6).

Właściwości użytkowe

Badanie ostrości wzroku przeprowadzone podczas wizyty w celu wydania soczewek wykazało, że we wszystkich oczach z założoną soczewką 1-DAY ACUVUE® DEFINE® jednooczna ostrość wzroku była porównywalna z tą uzyskiwaną w soczewce 1-DAY ACUVUE® MOIST® (średnia ostrość w skali logMAR wyniosła odpowiednio -0,045 i -0,055). Różnica -0,010 odpowiada połowie litery na tablicy Snellena.

Ogólna jakość widzenia została oceniona jako doskonała, bardzo dobra lub dobra przez 85% uczestniczek stosujących 1-DAY ACUVUE® DEFINE® w porównaniu do 93% stosujących 1-DAY ACUVUE® MOIST® (Ilustracja 6). Chociaż niektórzy użytkownicy mogą zauważać niewielkie subiektywne różnice jakości widzenia w porównaniu do 1-DAY ACUVUE® MOIST® (dotyczące widzenia peryferyjnego i spowodowane barwnym wzorem umieszczonym na soczewce), pod względem klinicznym ostrość widzenia jest równoważna dla obydwu typów soczewek.

Ogólna satysfakcja

Pod względem łatwości posługiwania się, jakości widzenia ogółem i komfortu ogółem, soczewka 1-DAY ACUVUE® DEFINE® uzyskała podobne wyniki oceny subiektywnej jak 1-DAY ACUVUE® MOIST® (Ilustracja 6). Ponad osiem na dziesięć uczestniczek oceniło obie soczewki jako doskonałe, bardzo dobre lub dobre pod względem każdej z wymienianych cech.

Wygląd i estetyka

W celu sprawdzenia akceptacji efektu kosmetycznego przeprowadzono ocenę soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® wśród 141 aktualnych użytkowniczek miękkich soczewek kontaktowych25.

Znaczny odsetek uczestniczek ocenił soczewki jako doskonałe, bardzo dobre lub dobre pod względem szerokiej gamy właściwości estetycznych, w tym „podkreślenia wyglądu oczu” (82%), „tworzenia efektu jasności, rozświetlenia i lśniącego spojrzenia” (77%), „naturalnego wyglądu po założeniu” (84%), „zapewniania wyraźniejszego oka” (74%) i „komponowania się z kolorem oczu” (79%).

Możliwość wypróbowania soczewek 1-DAY® ACUVUE® DEFINE® spowodowała wzrost zainteresowania zakupem. Dwie trzecie uczestniczek wyraziło chęć nabycia tych soczewek po ich wypróbowaniu.

Akceptacja przez specjalistów

W ramach oceny rynku przeprowadzonej w 20 gabinetach na terenie Wielkiej Brytanii (10 dużych i 10 małych prywatnych praktyk), specjalistów poproszono o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego doświadczeń z soczewką 1-DAY ACUVUE® DEFINE®8.

Większość z nich była zadowolona (bardzo zadowolona lub raczej zadowolona) z ogólnych właściwości soczewki (92%). Ponadto, wszyscy specjaliści ocenili komfort noszenia podawany przez pacjentów i dopasowanie soczewek jako doskonałe, bardzo dobre lub dobre. Dodatkowo, 92% specjalistów oceniło uzyskaną przez pacjentów jakość widzenia w trzech najwyższych kategoriach.

Pod względem estetyki i wyglądu, 83% specjalistów oceniło ogólne wrażenie estetyczne po założeniu soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® jako bardzo dobre lub dobre, a równie wysoki odsetek (85%) stwierdził, że soczewka spełniła lub wykracza poza ich oczekiwania i chętnie będzie polecać ją swoim pacjentom.

Podsumowując, po tygodniu stosowania soczewka 1-DAY ACUVUE® DEFINE® wykazuje podobne właściwości do 1-DAY ACUVUE® MOIST® pod względem dopasowania, wpływu na fizjologię oka, subiektywnej oceny komfortu, posługiwania się soczewką i ostrości widzenia. Ponadto, zamknięcie pigmentu pod przednią powierzchnią soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® powoduje, że nie ma on wpływu na wspomniane parametry, w porównaniu do bezbarwnej soczewki jednodniowej (odpowiednika) wykonanej z etafilconu A24.

Efekt estetyczny soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® jest dobrze akceptowany przez pacjentów, poziom zadowolenia jest wysoki, a prawdopodobieństwo zakupu produktu duże. Jak wspomniano w pierwszej części artykułu, potencjalnymi nabywcami będą prawdopodobnie kobiety w wieku 18‑30 lat upiększające swój wygląd za pomocą makijażu i produktów podkreślających wygląd oczu (kosmetycznych i do pielęgnacji skóry), które śledzą najnowsze trendy rozwoju tych produktów8. Ocena specjalistów była również bardzo przychylna, a właściwości soczewek były wysoko oceniane.

Doświadczenie praktyczne

Firma Johnson & Johnson Vision Care zaprosiła 45 lekarzy okulistów pracujących w 33 punktach w czterech rosyjskich miastach (Moskwa, Sankt Petersburg, Jekaterinburg i Kazań) do wypróbowania soczewek 1-DAY ACUVUE® DEFINE® wspólnie z pacjentami.

W projekcie wzięło udział łącznie 375 pacjentów26. Wysoki odsetek (92%) uczestników stanowiły kobiety, przy czym najliczniejszą grupą wiekową była grupa 26-35 lat (41%), a drugą pod względem wielkości grupa 19-25 lat (29%).

Zabarwienie oczu było rozłożone równomiernie pod względem ilościowym: niebieskie (25%), brązowe (22%), szare (22%) i zielone (20%), przy czym najrzadziej występował kolor piwny (11%).

Większość pacjentów (77%) w chwili badania stosowała soczewki kontaktowe, a niemal wszyscy stosowali korekcję optyczną. Ponad jedna trzecia uczestników (36%) nosiła soczewki jednodniowe, z czego 92% stanowiły soczewki z rodziny ACUVUE®. Tylko pięciu uczestników nosiło kolorowe soczewki kontaktowe, a ogromna większość (78%) nigdy wcześniej nie korzystała z soczewek kolorowych ani kosmetycznych.

Większość pacjentów wypróbowała podczas wizyty obie wersje soczewek. W przypadku osób wypróbowujących tylko jedną wersję soczewki, częściej była to NATURAL SPARKLE™ i również ta wersja była częściej wybierana.

Soczewki NATURAL SPARKLE™ były częściej wybierane przez osoby z niebieskim, zielonym i szarym zabarwieniem tęczówek (87%), natomiast osoby z brązowym i piwnym kolorem oczu częściej sięgały po wersję NATURAL SHIMMER™ (66%). Niemal jeden na pięciu pacjentów (18%) wybierał obydwa wzory. Powyższe dane potwierdzają jak duże znaczenie dla pacjenta ma możliwość obejrzenia obydwu wersji soczewki założonej na oku.

Zadowolenie pacjenta z wybranej soczewki uzyskało wysokie oceny w skali od 1 do 5 punktów pod względem komfortu (4,71 pkt), efektu „upiększenia” (4,75 pkt) i jakości widzenia (4,83 pkt). Soczewka 1-DAY ACUVUE® DEFINE® została również wysoko oceniona przez specjalistów pod względem zadowalającej centracji (4,77 pkt).

W trakcie wizyty kontrolnej, dotychczasowi użytkownicy soczewek kontaktowych uznali soczewki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® za lepsze od dotychczas użytkowanych pod względem zadowolenia z jakości widzenia i efektu upiększającego (4,80 pkt w obydwu kategoriach).

Wnioski

Soczewka 1-DAY ACUVUE® DEFINE® z technologią LACREON® oferowana przez Johnson & Johnson Vision Care stanowi nową koncepcję w kontaktologii.

Soczewka nie tylko podkreśla naturalne piękno oczu użytkownika i zapewnia bardziej wyrazistą barwę tęczówki, dzięki zastosowaniu nowej filozofii projektu i nowatorskich technologii wykonania; oprócz tego, nowa soczewka jest wolna od wielu ograniczeń charakterystycznych dla tradycyjnych soczewek kolorowych, zapewnia doskonałe właściwości użytkowe i korzyści płynące ze stosowania soczewek jednodniowych. Ponieważ soczewka występuje tylko w dwóch wersjach, jej dopasowanie jest łatwe, a wizyta nie zajmuje zbyt dużo czasu.

Soczewka 1-DAY ACUVUE® DEFINE® może otworzyć przed Twoim gabinetem nowe możliwości, dzięki spełnieniu oczekiwań użytkowników i specjalistów, dzięki zmianie wyglądu docenianej przez użytkowników i właściwościom, którym możesz zaufać.

Dr Michael Mayers jest Kierownikiem w Global Strategic Medical Affairs, dr Meredith Jansen jest Kierownikiem badań optometrycznych, a dr Kathrine Osborn zarządza Global Strategic Claims w Johnson & Johnson Vision Care, Inc.


Literatura:
1. Cula GO, Barkovic S and Naranjo D. Quantifying the effect of facial attractiveness. Poster presentation at American Academy of Dermatology Conference 2010.
2. Johnson & Johnson Vision Care. Usage & Attitude Study 2013, UK & Russia.
3. Johnson & Johnson Vision Care Independent Market Research Survey 2012.
4. Morgan PB and Efron N. Patterns of fitting cosmetically tinted contact lenses. Cont Lens Anterior Eye 2009;32:5 207-208.
5. Sheardown H, Liu L and Jones L. Chemical characterization of 1-DAY ACUVUE® MOIST® and 1-DAY ACUVUE® contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47: E-Abstract 2388.
6. Chalmers R et al. Safety of hydrogel and SiH DDs in a large post-market surveillance registry – The TEMPO Registry. ARVO 2014 E-abstract #1914962.
7. Independent market research by Carpenter & Pampelone for Johnson & Johnson Vision Care, 2002.
8. Millward Brown for Johnson & Johnson Vision Care, September 2013.
9. Sulley A. Defining eye enhancement. Part one: the opportunity. TO COME.
10. Korb D, Herman JP, Greiner JV et al. Lid wiper epitheliopathy and dry eye symptoms. Eye & Contact Lens 2005;31:1 2-8.
11. Brennan NA. Contact lens based correlates of soft lens wearing comfort. Optom Vis Sci 2009; 86: e-abstract 90957.
12. Coles CML and Brennan NA. Coefficient of friction and soft contact lens comfort. Optom Vis Sci 2012; 88: e-abstract 125603.
13. Jones L, Brennan NA, González-Méijome J et al. TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013;18;54:11 TFOS37-70.
14. Osborn Lorenz K, Kakkassery J, Boree D et al. Location of lens pigment with etafilcon A daily disposable contact lenses with pigment and effect on coefficient of friction. Poster presentation at British Contact Lens Association Clinical Conference 2014.
15. Morgan P, Brennan N et al. Central and peripheral oxygen transmissibility thresholds to avoid corneal swelling during open eye soft contact lens wear. Appl Biomater 2010;92B:361-365.
16. Holden B and Mertz GW. Critical oxygen levels to avoid corneal oedema for daily and extended wear contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 1984;25:10 1161-7.
17. McCarthy K. Colour contact lenses and oxygen permeability. Poster presentation at American Academy of Optometry Annual Meeting 2006.
18. Galas S. Oxygen Permeability of the Pigmented Material Used in Cosmetic Daily Disposable Contact Lenses. Data on file JJVC 2014.
19. Moezzi A, Varikooty J, Shultze L et al. Open-eye corneal swelling with etafilcon A daily disposable hydrogel contact lenses compared to no lens wear. Poster presentation at British Contact Lens Association Clinical Conference 2014.
20. Lin MC and Yeh TN. Mechanical complications induced by silicone hydrogel contact lenses. Eye Contact Lens 2013;39:1 115-24.
21. Johnson & Johnson Vision Care. Data on file 2014.
22. Lorenz KO, Kakkassery J, Boree D et al. Atomic force microscopy and scanning electron microscopy analysis of daily disposable limbal ring contact lenses. Clin Exp Optom 2014;97:5 411-7.
23. Lorenz KO, Kakkassery J, Boree D, Tosatti S, Aeschlimann R. Location of Lens Pigment of Limbal Ring Hydrogel Contact Lenses and the Effect on Dynamic Coefficient of Friction. BCLA poster 2014.
24. Mayers MS and Boree D. Corneal staining and lens performance of 1-DAY ACUVUE® DEFINE™ with LACREON® versus 1-DAY ACUVUE® DEFINE™ with LACREON®. Optom Vis Sci 2013 E-abstract 135674
25. Johnson & Johnson Vision Care. Data on file 2008. Quantitative Study, Italy. Non-dispensing evaluation, n=141 existing soft CL wearers and acceptors of natural eye enhancement concept.