Przegląd publikacji

Jak ważne są właściwości powierzchni dla satysfakcjonującego użytkowania soczewek kontaktowych?

Katharine Evans i Heiko Pult opisują kliniczne objawy tarcia oraz jak mogą one pomóc przewidzieć sukces użytkowania soczewek kontaktowych.

Optician, 2012;243: 6350 14-18

Zieleń lizaminy użyta do pokazania epiteliopatii brzegu powieki

  • Dyskomfort podczas noszenia soczewek kontaktowych jest jednym z najważniejszych powodów porzuceń soczewek kontaktowych1 - w Wielkiej Brytanii 50% porzuceń jest spowodowanych dyskomfortem2
  • Jeśli występują objawy suchości oka, film łzowy nie wystarcza, aby odseparować powierzchnię oka od brzegu powieki3 (najbardziej wewnętrznej części brzegu powieki kontaktującej się z rogówką), powodując uszkodzenia podczas mrugania
  • Ponieważ epiteliopatia brzegu powieki (LWE) oraz fałdy spojówkowe równoległe do brzegu powieki (LIPCOF) często wystepują wspólnie, bardzo prawdopodobnym jest, że mają taką samą przyczynę w postaci tarcia i są objawami in-vitro sił tarcia występujących na powierzchni oka podczas mrugania4
  • LWE i LIPCOF sa klinicznymi wskaźnikami tarcia i mogą być pomocne w przewidywaniu zadowolenia z noszenia soczewek kontaktowych zarówno u nowych jak i obecnych użykowników5
  • Redukujmy tarcie na powierzchni oka przez aplikację soczewek kontaktowych o wysokiej zwilżalności i niskim współczynniku tarcia

Znaczenie w praktyce kontaktologicznej

Mierząc współczynnik tarcia (CoF) poprzez imitację środowiska oka - niezależne badania wykonane przez laboratorium SuSoS w Szwajcarii wykazały, że soczewka ACUVUE® OASYS® ma najniższy współczynnik tarcia wśród wiodących marek soczewek wielokrotnego użytku6,7

Krok 1: Soczewka umieszczona na podstawce i nawilżona płynem o składzie podobnym do łez składającym się z białek i lipidów w buforowanym fosforanem roztworze soli o osmolalności równej osmolalności filmu łzowego (300 mOsm/kg).

 

Krok 2: Szklany krążek pokryty mucyną, aby imitować powiekę.

 

Krok 3: Tribometer wywiera nacisk typowy dla powiek. Podczas ruchu szklanego krążka po powierzchni soczewki mierzony jest współczynnik tarcia.

Podczas symulacji noszenia soczewek kontaktowych przez 18 godzin, dynamiczny współczynnik tarcia dla ACUVUE® OASYS® nie zwiększa się8

Korzyści dla pacjenta

ACUVUE OASYS® dla wyjątkowego komfortu

Powieki mrugają 1 1000 razy dziennie, pokonując dystans 42 kilometrów w ciągu roku9.

ACUVUE OASYS® ma wbudowany w strukturę materiału senofilcon A, czynnik nawilżający (PVP), co powoduje, że powierzchnia soczewki charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia, a to pomaga zapobiegać uczuciu zmęczenia oczu10.

ACUVUE OASYS® to gwarancja skutecznego działania i satysfakcji pacjenta

  • W ośmiu badaniach klinicznych zamieszczonych na stronie www.clinicaltrials.gov soczewki ACUVUE OASYS® cieszą się największym, niekwestionowanym powodzeniem wśród pacjentów11
  • 8 na 10 pacjentów bardzo rzadko/nigdy nie doświadcza uczucia zmęczenia oczu12
  • 9 na 10 pacjentów prawie nie czuje soczewki na oku12

1. Rumpakis JMB. New data on contact lens dropouts: an international perspective. Review of Optometry, 2010;147:37-42. 2. Young G, Veys J, Pritchard N, Coleman S. A multi-centre study of lapsed contact lens wearers, Ophthalmic Physiol Opt, 2002;22:516-27. 3. Korb DR et al. Lid wiper epitheliopathy & dry eye symptoms. Eye Contact Lens, 2005;31:2-8. 4. Pult H, Murphy PJ, Purslow, C. The longitudinal impact of soft CL wear on LWE and LIPCOF. Prezentacja podczas: 6th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Basic Science and Clinical Relevance. Florencja, Włochy; 2010. 5. Pult H, Purslow C, Berry M, Murphy PJ. Clinical tests for successful contact lens wear: relationship and predictive potential. Optom Vis Sci, 2008:85:E924-9. 6. Roba M et al. Tribology Letters; 2011; 44(3): 387-397 Dane firmy JJVC, 2013. 7. Niezależne analizy w oparciu o dane niezależnej firmy zewnętrznej; udziały w rynku miękkich soczewek kontaktowych wiodących marek (z wykluczeniem prywatnych marek) maj 2012-czerwiec 2013. 8. Dane firmy JJVC, 2013. 9. Sulley A. The best CL for my patient. Optician? An interview with Noel Brennan. Optician 2011. 241:6292, 30-34. 10. Sulley A, Madec-Hily A, Packe R. Large scale survey of senofilcon A contact lens wearers. Optom Vis Sci 2012 E-abstract 125443. Badanie ankietowe użytkowników ACUVUE® OASYS® (n=1207) i ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM (n=316) w wieku 18-64 lata, przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemczech, Włoszech, Francji i w Polsce w czasie: luty-marzec 2012. 80% użytkowników ACUVUE® OASYS® zgodziło się, że ich soczewki pomagają zapobiegać uczuciu zmęczenia oczu spowodowanego noszeniem soczewek kontaktowych w ciągu całego dnia. 78% użytkowników ACUVUE® OASYS® zgodziło się, że ich soczewki pomagają zapobiegać uczuciu zmęczenia oczu spowodowanego noszeniem soczewek kontaktowych nawet pod koniec dnia. 11. Dane firmy JJVC 2012. 12. Dane firmy JJVC 2011. Pojedynczo maskowane, obustronne, randomizowane badanie na grupach równoległych z wydawaniem soczewek na zaadaptowanych użytkownikach soczewek kontaktowych. Dane po 1 tygodniu codziennego noszenia. Dane firmy JJVC, 2011. N=171. 79% użytkowników ACUVUE® OASYS® nigdy nie/rzadko odczuwało zmęczenie oczu. 91% użytkowników ACUVUE® OASYS® powiedziało, że prawie nie czuło soczewek na oczach.

ACUVUE®, ACUVUE® OASYS®, HYDRACLEAR® i INNOVATION FOR HEALTHY VISION™ są znakami zastrzeżonymi na rzecz spółek z grupy Johnson & Johnson. © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2014. Pozostałe znaki towarowe przedstawione w materiale należą do ich właścicieli. AO/2014/03/719