Streszczenie publikacji

Charakterystyka użytkowania soczewek silikonowo-hydrożelowych z uwzględnieniem czasu ich wymiany.
Sheila Hickson-Curran prezentuje wyniki dużego, wieloośrodkowego badania klinicznego ukazującego różnice pomiędzy dwiema soczewkami silikonowo-hydrożelowymi systematycznej wymiany o różnych schematach ich wymiany.

Optician, 2013;245: 6387 15-19
  • 379 aktualnych użytkowników soczewek silikonowo-hydrożelowych i hydrożelowych w 24 ośrodkach badawczych, z których około połowie zaaplikowano do dalszego noszenia soczewkę ACUVUE OASYS® o dwutygodniowym trybie wymiany, a pozostałym zaaplikowano miesięczną soczewkę silikonowo-hydrożelową
  • Subiektywnie oceniane właściwości: ogólny komfort, częstość odczuwania suchości oczu (przy użyciu kwestionariusza), komfort na koniec dnia
  • Obiektywna ocena powiek, rogówki i spojówki, zwilżenia przedniej powierzchni soczewki oraz obecności osadów na powierzchni soczewki
  • Ocena dokonywana przy aplikacji soczewek, po dwóch tygodniach, a dla soczewek miesięcznych również po 4 tygodniach badania

Znaczenie w praktyce kontaktologicznej

Soczewki częstszej wymiany charakteryzują się lepszymi właściwościami klinicznymi, co pomaga zwiększać liczbę zadowolonych pacjentów powracających do praktyki kontaktologicznej

  • Kwestionariusz oceny suchości oczu po dwóch tygodniach noszenia ujawnił istotnie niższą częstotliwość występowania uczucia suchości, natężenia suchości, częstości i nasilenia dyskomfortu pod koniec dnia wśród użytkowników ACUVUE OASYS®.
  • W obydwu grupach zwilżenie przedniej powierzchni soczewki uległo zmniejszeniu między początkiem badania a kontrolą po dwóch tygodniach oraz ulegało dalszemu obniżaniu w przypadku soczewki miesięcznej aż do czwartego tygodnia badania, jednocześnie obserwowano istotne zwiększenie osadów z filmu łzowego na powierzchni soczewki.

Korzyści dla pacjenta

Soczewki ACUVUE OASYS® wymienia się co dwa tygodnie, co pomaga utrzymać właściwą zwilżalność przedniej powierzchni soczewki

  • Dobra zwilżalność pomaga powiekom gładko przesuwać się po powierzchni i utrzymać dobrą jakość filmu łzowego.
  • Ponieważ żaden system czyszczenia nie jest w 100% skuteczny w usuwaniu osadów,7 wymiana soczewek jest najskuteczniejszą metodą minimalizowania ekspozycji oka na te osady.8
Pozwala obecnym użytkownikom soczewek miesięcznych doświadczyć świeżej pary soczewek ACUVUE OASYS®, które są wymieniane dwa razy częściej niż ich aktualne soczewki kontaktowe

1. Rumpakis JMB. New data on contact lens dropouts: an international perspective. Review of Optometry, 2010;147:37-42. 2. Young G, Veys J, Pritchard N, Coleman S. A multi-centre study of lapsed contact lens wearers, Ophthalmic Physiol Opt, 2002;22:516-27. 3. Korb DR et al. Lid wiper epitheliopathy & dry eye symptoms. Eye Contact Lens, 2005;31:2-8. 4. Pult H, Murphy PJ, Purslow, C. The longitudinal impact of soft CL wear on LWE and LIPCOF. In:6th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Basic Science and Clinical Relevance. Florence, Italy; 2010. 5. Pult H, Purslow C, Berry M, Murphy PJ. Clinical tests for successful contact lens wear: relationship and predictive potential. Optom Vis Sci, 2008:85:E924-9. 6. Hicks n-Curran S. Silicone hydrogel performance across recommended replacement intervals. Optician, 2013;245:6387 015-19. Monthly silicone hydrogel lens used to compare against ACUVUE® OASYS® was AIR OPTIX® AQUA. 7. Ilhan B et al. Surface deposits on frequent replacement and conventional daily wear soft contact lenses: a scanning electron microscopic study. CLAO 1998; 24:232-235. 8. Brennan N. Lens
Performance Benefits: Deposits and Tear Film. Eye Health Advisor 2009; 2: 5-6.

ACUVUE®, ACUVUE® OASYS®, HYDRACLEAR® i INNOVATION FOR HEALTHY VISION™ są znakami zastrzeżonymi na rzecz spółek z grupy Johnson & Johnson. © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2014. AO/2014/02/704