Przeprowadzone niedawno badanie nad miękkimi torycznymi soczewkami kontaktowymi wykazało, jak skośne kierunki spojrzenia i przechylenie głowy wpływają na stabilność rotacyjną soczewki, a tym samym na zadowalającą i stabilną jakość widzenia. Jednym z nowych wniosków jest odkrycie pryzmatu resztkowego w strefie optycznej, który należy wziąć pod uwagę przy stosowaniu torycznych soczewek kontaktowych u osób z astygmatyzmem w jednym oku. Zobaczmy, jak można wykorzystać wspomniane wyniki badań w codziennej praktyce.

 

"PDF do pobrania tutaj